> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1988

Záznam přidán/aktualizován: 13. březen 2009 v 15.00 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Milan Aleš: Populační vývoj v ČSSR v roce 1987.........289

Boris Váňo: Mikrosimulačný model vývoja obyvatelstva a domácností...299

Vladmír Srb: Změny v reprodukci Československých Rómů 1970—1980...305

Jiří Prokopec: Manželství a rozvody v Českých zemích v 19. století...310

Bianca Morejón Seljas: Změny v trendech vnitřní migrace, urbanizace a ve vesnickém osídlení na Kubě...............314

Marcela Mrklasová: Migrační a sídelní preference ústeckých středoškoláků...323

RECENZE

Vladimír Srb: Slovensko pri zrode Československa........329

Ludmila Fialová: Pokles plodnosti v Evropě..........331

Zdeněk Pavlík: Analýza procesů demografické revoluce.....334

Květa Kalibová: Druhý demografický přechod..........336

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Dlouhověkost Českých prominentu — Životní jubileum předsedy FSÚ ing. Vladimíra Mičky — Šance pro 3 milióny — Seminář k problému výskumu cigánskych obyvateľov a cigánskych rodín — Mezinárodní seminář „Strategie rozvoje méně vyvinutých oblastí — Snížení úmrtnosti obyvatelstva v Sovětském svazu — Zpráva o stavu světové populace 1988 — Rozvody v Dánsku — Brazílie snižuje porodnost — Šetření o zdravotním stavu obyvatelstva Francie................339

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1982—1988 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1983—1988 (v %) — Pohyb obyvatelstva podle krajů a okresů v roce 1987 — předběžné výsledky — Věkové složení obyvatelstva ČSSR v roce 1987 — Potratovost v ČSSR v roce 1987 — Pohyb obyvatelstva v Československých velkoměstech v roce 1987 — Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů (vě. JZD) — Nová fáze doosidlování pohraničí — okres Tachov — Příprava sčítaní lidu v Sovětském svazu — Počet cikánského obyvatelstva v hlavním městě Praze — Maďarsko kohortní analýza plodnosti.......351

BIBLIOGRAFIE.................378

Příloha

Obsah 30. ročníku Demografie 1988

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz