> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1987

Záznam přidán/aktualizován: 13. březen 2009 v 15.04 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

XVII. demografická konference ČSDS na téma „Porodnost ve vyspělých zemích\"...1

Jaroslav Kraus: Průzkum plánování rodičovství (1985) I. ......23

Zdeněk Pavlík, Ivan Kuchár: Optimalizace sociálních rolí a funkcí věkových a pohlavních skupin..................34

Magda Vilgocká: K rozdílům ve střední délce života mezi muži a ženami ve vybraných zemích..................46

RECENZE

Milan Kučera: Základy demografie.............55

Jitka Rychtaříková: Calotova metoda převodu měr v demografii.....56

Ludmila Fialová: Teorie poklesu plodnosti...........58

Olga Vidíáková: Třetí část třetího světa............60

Viera Hašanová: Regionálne zvláštnosti populárneho vývoja Uralu.....81

Ludmila Fialová: Atlas obyvatelstva Kuby...........63

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Nová právní úprava umělého přerušení těhotenství v Českosloveneku — Profesor Roland Pressat v Československu — Seminář o cikánském obyvatelstvu — Seminář o úmrtnosti v Maďarsku — Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu 1990 — Životní jubileum Pavly Horské — Sedmdesát let JUDr. Jaroslava Havelky, CSc. — Ing. Jaromír Stach zemřel — Seznamovací inzeráty ve světle statistiky — Rostliny a zdraví.........65

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1980—1986 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1980—1985 a 12měsíČní klouzavé průměry — Příčiny smrti obyvatelstva v Československu 1950—1984 — Školní docházka cikánských dětí v letech 1980—1985.................75

BIBLIOGRAFIE.................90

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz