> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1987

Záznam přidán/aktualizován: 13. březen 2009 v 15.10 hod.

Články a studie

Zdeněk Pavlík, Ivan Kuchár: Cílově programový přístup a optimalizace v demografii...97

Jaroslav Kraus: Průzkum plánování rodičovství [1985] — II. ......107

Ivo Možný: K některým novým jevům v kulturně legitimních vzorcích rodinných startů....................114

Josef Vytlačil, Zdeňka Kuchařová: Výsledky rodinných účtů za období 1981—1985...125

RECENZE

Zdeněk Pavlík: Obecná biologie.............138

Vladimír Srb: Rodinné domky a bytový problém v Československu...139

Tomáš Kučera: Populační vývoj jako globální problém........140

Nina Orlovová: Úvahy o obyvatelstvu............142

Josef Koubek: Mobilita pracovníků s vysokoškolským vzděláním.....145

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Třetí Severomoravské demografické kolokvium — Lékařská geografie v Praze — Seminář o romské populaci — Zdravotní poměry, zdravotní péče, hygiena městského prostředí a populační proměny v Praze od 13. do 19. století - VII. mezinárodní demografický seminář v Berlíně — Město Ústí n/Labem stotisícové — JUDr. Jiří Prokopec, esc. — šedesátiletý — MUDr. Jiří Kučera, CSc, šedesátníkem — Ivan Lesný (1945—1987) — Zomrel Ing. František Ďurdovič (1921—1986) — Karel Jaroš — pětašedesátiletý — Mezinárodní rok lidí bez přístřeší..............148

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1980—1986 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1980—1985 a 12 měsíční klouzavé průměry — Antikoncepce v ČSSR v letech 1975—85 — Vybrané problémy cikánské etnické skupiny v okrese Cheb — Dlouhodobé tendence vývoje obyvatelstva Evropy 1950—2020 — Demografická situace členských zemí Evropské rady..........163

BIBLIOGRAFIE.................188

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz