> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1987

Záznam přidán/aktualizován: 13. březen 2009 v 15.16 hod.

Články a studie

Jitka Eychtaříková: Vývoj úmrtnosti v ČSR podle pohlaví a věku v období 1950—1984 ....193

Eliška Rendlová: Demokratizace partnerských vztahů ve velkoměstské rodině středního věku...................208

Ferenc Káposztáz, István Monigl: Demografická situace a populační politika v Maďarsku...................217

DISKUSE

Milan Kučera: Domácností v čs demografii a statistice........228

RECENZE

Alena Šubrtová: československé dějiny v datech.........234

Ivan Kuchár: Dějiny doktríny optimální populace.........235

Nina Orlovová: Demografické faktory zdraví..........236

Miroslava Mašková: Příroda, obyvatelstvo, ekonomika......239

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Z jednání Vládní populační komise v roce 1986 — K novelizaci zákona ČNR č. 66/1986 o umělém přerušení těhotenství — Úbytky obyvatelstva Slovenska — Interdisciplinárne sympózium na tému „Statistické a demografické aspekty spotreby alkoholu na Slovensku\\\" — Seminář k problematice rodiny a kultury — Ing. Ota Ullmann a dr. Vladimír Srb — sedmdesátníci — Česko = Česká socialistická republika — česko — lingvistický a územně správní pojem — Postgraduální studium demografie na Př. FUK...241

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1981—1986 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1981—1986 a 12měsíční klouzavé průměry — Retrospektivní přehled o počtu obcí a obyvatel 1869—1986 v ČSSR — Projekce obyvatelstva světa (1986) — Několik poznámek k populačnímu vývoji v Číně — Populační otázka v současné Indii.................256

BIBLIOGRAFIE.................275

LEGISLATIVA.................287

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz