> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1987

Záznam přidán/aktualizován: 13. březen 2009 v 15.21 hod.

Články a studie

Milan Aleš: Populační vývoj v Československu v roce 1986......289

Ivan Kuchár, Zdeněk Pavlík: Optimalizace kvality populace......299

Pavel Vereš, Miloslava Kocurová: Regionální rozdíly v rozvodovosti v ČSSR...310

Josef Radkovský: Problém AIDS ve světě a u nás ........318

RECENZE

Nina Orlovová: Studenti a demografické otázky.........330

Jaroslav Vencálek: Obyvatelstvo velkého světa.........331

josef Alan: Dnešní rodiny...............332

Marie Vomáčková: Obyvatelstvo západní Evropy.........334

Ivana Hrnková: Setření populačního klimatu v NSR........336

Květa Kalibová: Ekonomicko a demografické problémy Alžírska.....337

Pavel Vereš: Demographische Informationen 1986.........338

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Vědecké zasedání o populačním vývoji Českých zemí — Regionální setkaní demografů v Budapešti — Českosloven-sko-francouzský demografický seminář — III. československo-rakouský seminář „Urbanizace — uzemní plánování a rozvoj venkovského prostoru\" — Činnost Evropské asociace pro populační studia [EAPS) — Nařízení o užívání příjmení v 18. století — MUDr. Jiří Šráček — šedesátiletý — Doc. JUDr. Otto Schmidt — pětasedmdesátiletý — Za dr. R. Salasem — Plodnost a antikoncepce ve Vietnamu — Jak zvýšit prestiž rodiny — Tropická medicína — Porodnost a potratovost ve světě — Potratovost v USA — Dobrovolná sterilizace mužů a žen ve světě — Více než 8 miliard pozemšťanů v roce 2025........340

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1981—1987 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1981—1986 a 12měsíční klouzavé průměry — Pohyb obyvatelstva podle krajů a okresů v roce 1986 — předběžné výsledky - Pohyb obyvatelstva v československých velkoměstech v roce 1986 — Věková struktura v roce 1986 — Partnerství, manželství a rodičovství zdravotně postižených — Veřejné mínění a postoje k demografickým otázkám v členských zemích Evropské rady — Cikánské (romské) děti v mateřských školách — Úmrtnost obyvatelstva v ČSSR 1980/1981 podle okresů..............357

BIBLIOGRAFIE..............379

Příloha

Obsah 29. ročníku Demografie 1987

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz