> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 2/2008

Záznam přidán/aktualizován: 14. listopad 2008 v 10.56 hod.

Regional Disparities in Slovakia from the Aspect of Average Nominal Wage.. 6

Regionálne disparity na Slovensku z aspektu priemernej nominálnej mzdy Mária Uramová, Radoslav Kožiak

Analýza rozhodnutí Evropské komise v oblasti zneužití dominantní pozice vletech 1990-02............................................................................................19

Analysis of Decisions Taken by the European Commission Related to Abuse of Market Dominance in 1990-02 Vít Bureš

Vyhodnocení dotazníkového projektu v rámci inovačního

řešení disparit..............................................................................................31

Evaluation of Project in Dimension the Innovation Solution of Disparities Ivan Jáč

Ekonomika a management

Business Administration and Management

Quality in a Supply Chain: An Exploratory Case Study..........................41

Kvalita v dodavatelském řetězci: Výzkumná studie Christopher J. Roethlein, Paul Mangiameli

The Institutional Factors of the Corporate Social Responsibility Development in the Central European Countries...............................................58

Inštitucionálne faktory vývoja sociálnej zodpovednosti podniku v štátoch strednej Európy Mária Horehájová, Jana Marasová

Catastrophic Risk Management in Non-life Insurance..........................65

Riadenie katastrofických rizik v neživotnom poistení Valéria Skřivánková, Alena Tartaľová

Finance

Finance

Momentum Profits and Trading Costs.....................................................73

Momentum zisku a transakční náklady

Mouna Boujelbéne Abbes, Younés Boujelbéne, Abdelfettah Bouři

The Medicine Education Investment Evaluation Methods....................89

Metódy hodnotenia výnosu medicínskeho vzdelávania Štefan Hronec, Beáta Meričková, Zuzana Marcineková

Analysis of Oil Product Prices - Selected Practical Issues..................99

Analýza cen ropných produktů - vybrané praktické aspekty Lucie Vrtěnová, Jan Ullwer

Marketing a obchod

Marketing & Trade

Nové marketingové trendy jako příležitost zvýšení vlivu marketingu na dosažení konkurenčních výhod.........................................................107

New Marketing Trends as an Opportunity of Increasing Marketing Influence on Enterprise Competitiveness Michal Pilik

Informační management

Information Management

Shlukovací metody v Data h/liningu........................................................120

Data Mining with Clustering Petr Klímek

Heuristic Evaluation of Geoweb.............................................................127

Heuristické hodnocení geowebu

Miroslav Hub, Zdeněk Valenta, Ondřej Víšek

Balanced Quotation Analysis in IT Projects..........................................132

Vyvážená analýza dodavatelských nabídek v IT projektech Dominik Vymetal

Různé

Anotace knih..............................................................................................141

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz