> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. březen 2009 v 12.01 hod.

OBSAH

- Zaostřeno na etnografický výzkum. Úvodem k monotematickému číslu „Sociální antropologie v postsocialismu“ (Yasar Abu Ghosh, Jakub Grygar, Marek Skovajsa) ... 6

STATI

- Chris Hann: Rozmanité časové rámce antropologie a její budoucnost ve střední a východní Evropě ... 15

EMPIRICKÝ VÝZKUM

- Juraj Buzalka: Nacionalizmus, náboženstvo a multikulturalizmus v juhovýchodnom Poľsku ... 31

- Ben Passmore: Legitimita, angažovanost a vytváření sociálního kapitálu na českém pracovišti v období pozdní transformace ... 49

- Eleonóra Hamar, Csaba Szaló: Osm migrujících žen a jejich transnacionální sdílený svět ... 69

- Timothy McCajor Hall: Formy transakčního sexu mezi muži v Praze (1999–2004) ... 89

- Raymond June: Paradoxy profesionalizace protikorupčních aktivistů v České republice ... 111

ESEJE

- Jaroslav Skupnik: Světy se zrcadlem. Marginalizace a integrace z hlediska sociopsychologické dynamiky společnosti ... 133

DISKUSE

SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE A NÁRODOPIS: PARTNEŘI, NEBO RIVALOVÉ?

- Úvodem... 149

- Milena Benovska: Antropologie a příbuzné disciplíny. Pohled z Bulharska ... 150

- Aleksandar Bošković: Mezi etnologií a antropologií: perspektivy z bývalé Jugoslávie ... 155

- Michał Buchowski: Několik ponaučení z významu historie v historii středoevropské etnologie ... 160

- Don Kalb: Cesta do post-kolonie: proč nás folkloristika nezachrání ... 166

- Juraj Podoba: Sociálna antropológia v stredovýchodnej Európe: intelektuálna výzva alebo anachronizmus? ... 175

- David Z. Scheffel: Minulost a budoucnost antropologie ve střední a východní Evropě: poznámky k vizi Chrise Hanna ... 183

- Petr Skalník: Dávám jednoznačně přednost sociální antropologii ... 187

- Michael Stewart: Odpověď Chrisi Hannovi ... 191

- Zdeněk Uherek: Národopisci a sociokulturní antropologové v měnícím se českém prostředí ... 195

- Katherine Verdery: „Frangloamerická“ antropologie a východoevropská etnografie: vyhlídky na syntézu ... 204

- Chris Hann: Odpověď: nikoli nevýrazný hybrid, ale partnerství, které má říz ... 209

RECENZE

- Elizabeth C. Dunn: Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor (Eunice Blavascunas) ... 221

- Davide Torsello: Trust, Property and Social Change in a Southern Slovakian Village (Roman Džambazovič) ... 224

- Davide Torsello: Trust, Property and Social Change in a Southern Slovakian Village (Haldis Haukanes) ... 227

- Petr Lozoviuk: Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě (Josef Kandert) ... 229

- Petr Janeček: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy v České republice (Zdeněk R. Nešpor) ... 232

- Josef Kandert: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století (Juraj Podoba) ... 235

- Hana Červinková: Playing Soldiers in Bohemia: An ethnography of NATO membership (Radan Haluzík) ... 238

- Petr Skalník (ed.): Anthropology of Europe. Teaching and Research (Jakub Grygar) ... 241

- Sibelan E. S. Forrester, Elena Gapova, Magdalena J. Zaborowska (eds.): Over the Wall / After the Fall: Post-Communist Cultures Through an East-West Gaze (Benjamin Cope) ... 244

- Frances Pine, Deema Kaneff, Haldis Haukanes (eds.): Memory, Politics and Religion. The Past Meets the Present in Europe (Jaroslav Klepal) ... 249

- Davide Torsello, Melinda Pappová (eds.): Social Networks in Movement. Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe (Jan Grill) ... 252

- Chris Hann, Mihály Sárkány, Peter Skalník (eds.): Studying Peoples in the People’s Democracies. Socialist Era Anthropology in East-Central Europe (Zdeněk Salzmann) ... 255

ZPRÁVY

- Evropští antropologové: Inkognito v Bristolu (Hana Synková) ... 259

- Evropa a svět: nové výzvy pro antropologii Evropy. Téma evropské integrace na mezinárodní konferenci EASA 2006 (Hana Horáková) ... 262

- Superdiverzita a antropologie globálního města na začátku 21. století (Michał P. Garapich) ... 264

- Konference Transnational Identities – Cities Unbound – Migrations Redefined (Jakub Grygar) ... 266

- Gellnerovské semináře v Praze (Jiří Musil, Petr Skalník) ... 270

MIMO RUBRIKY

- Ivo Budil: Odpověď na příspěvek Davida Z. Scheffela Minulost a budoucnost antropologie ve střední a východní Evropě: poznámky k vizi Chrise Hanna ... 273

- David Z. Scheffel: Komentář ... 274

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz