> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. březen 2009 v 12.08 hod.

OBSAH

- Editorial (Marek Skovajsa) ... 279

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Tomáš Katrňák, Petr Mareš: Segmenty zaměstnaných a nezaměstnaných v České republice v letech 1998 až 2004 ... 281

- Martin Lux, Petr Sunega: Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací ... 305

- František Kalvas, Martin Kreidl: Jaký je vliv obsahu a struktury televizního zpravodajství na vnímání důležitosti vybraného tématu českou veřejností? ... 333

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

- Vít Hloušek: Koncept konfliktních linií a problematika evropské integrace ... 361

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

- Petr Soukup, Ladislav Rabušic: Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd – statistické významnosti ... 379

ESEJE

- Zdeněk R. Nešpor: Před 3/4 stoletím… Kvantifikovaný esej o časopisecké produkci české sociologie před nástupem marxismu a dnes ... 397

DISKUSE

- Po tři čtvrtě století, aneb k jedné až příliš spalující kritice současné české sociologie (Marek Skovajsa) ... 423

MEDAILON

- Dvojkroky Jeana Baudrillarda (1929–2007). Pokus o tázání místo nekrologu (Miloslav Petrusek) ... 433

SYMPOZIUM

- Poněkud promarněná příležitost – Marek Loužek o Maxi Weberovi (Jiří Musil) ... 439

- K recepci díla Maxe Webera ve střední a východní Evropě. Na okraj monografie Marek Loužek: Max Weber. Život a dílo (Miloslav Petrusek) ... 446

RECENZE

- Hana Hašková (ed.), Petra Šalamounová, Hana Víznerová, Lenka Zamykalová: Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě (Lenka Slepičková) ... 456

- Adela Kvasničková: Náboženstvo ako kolektívna pamäť. Prípad Slovenska a Čiech. (Zdeněk R. Nešpor) ... 459

- Petra Rakušanová: Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? (Dan Ryšavý) ... 462

- Michal Kubát: Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století. Institucionálně politická studie (Marek Ženíšek) ... 464

- Radim Marada (ed.): Dilemata občanské společnosti (Marek Skovajsa) ... 466

- Niklas Luhmann: Sociální systémy. Nárys obecné teorie (Jan Balon) ... 469

- Chris Barker: Slovník kulturálních studií

Angela McRobbie: Aktuální témata kulturálních studií

Chris Barker: Cultural Studies: Theory and Practice (Miloslav Petrusek) ... 472

- Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova. Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku (Michaela Kuzmová) ... 475

ZPRÁVY

- XVI. světový sociologický kongres ISA (Michael Voříšek) ... 478

- Sociální spravedlnost na ruský způsob (Miloslav Petrusek) ... 480

- Všeruský sociologický kongres (I. P. Rjazancev ) ... 482

- Znovuobnovení sekce metod MČSS (Petr Soukup) ... 483

- Etnometodologický workshop (Petr Kaderka) ... 485

- Letní škola Metod a technik ECPR (Jana Chaloupková, Jiří Vinopal) ... 488

- První mezinárodní letní škola empirického výzkumu ve vzdělávání v Bambergu (Natalie Simonová) ... 491

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz