> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. březen 2009 v 12.13 hod.

OBSAH

- Editorial (Marek Skovajsa) ... 671

STATI

- Zdeněk R. Nešpor: Česká sociologie náboženství v letech 1948–89 ... 675

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Ladislav Rabušic, Beatrice-Elena Chromková Manea: Jednodětnost v českých rodinách. Kdo jsou ti, kdo mají nebo plánují pouze jedno dítě ... 699

- Anna Šťastná: Druhé dítě v rodině – preference a hodnotové orientace českých žen ... 721

- Zdeněk Uherek: Romské migrace ze Slovenska v kontextu evropských migračních trendů ... 747

ESEJE

- Ilja Šrubař: Patočkova praktická filozofie jako analýza modernity ... 775

- Karel B. Müller: Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity ... 785

RECENZNÍ STATI

- Johann P. Arnason: Česká zkušenost a sociologická reflexe. Poznámky ke knize Pavla Machonina Česká společnost a sociologické poznání ... 809

JUBILEUM

- Pavel Machonin – vědec, učitel a přítel (*1927) (Miloslav Petrusek, Milan Tuček) ... 821

MEDAILON

- Čtyři orchideje Richardu Rortymu (4. 10. 1931 – 8. 6. 2007) (Miloslav Petrusek) ... 825

SYMPOZIUM

- Patočkova Evropa a Češi (Jiří Musil) ... 833

RECENZE

- Maria Hirszowicz: Stąd, ale dokąd? Społeczeństwo u progu nowej ery (Miloslav Petrusek) ... 845

- Miroslav Tížik: K sociologii novej religiozity. Podoby zmeny náboženského života v 20. storočí (Zdeněk R. Nešpor) ... 848

- Nancy Fraser: Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a reprezentace (Zuzana Uhde) ... 851

- Frank I. Michelman, Alessandro Ferrara: Polemika o ústavě (Jiří Přibáň) ... 855

ZPRÁVY

- Missing Links? Citizenship, Civil Society & Political Parties in European Constitutional Politics (Zdenka Mansfeldová, Petra Rakušanová) ... 859

- Konference Teorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí (Jakub Mareš) ... 862

- Konference České demografické společnosti (ČDS) – Regionální demografie (Michaela Vojtková) ... 865

- Sociální spravedlnost v mezinárodní perspektivě – Projekt ISJP s českou účastí a červencové setkání RC Sociology of Law (ISA) v Berlíně (Lukáš Matuška, Hynek Jeřábek) ... 868

- Konference Secularity and Religious Vitality/Sécularités et Vitalités Religieuses (Roman Vido) ... 871

- Konference Gender and Citizenship in a Multicultural Context (Magdalena Górska, Zuzana Uhde) ... 874

- Lokální sport v Evropě. Čtvrtá konference Evropské asociace sociologie sportu (EASS) (Aleš Sekot) ... 878

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz