> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/2008

Záznam přidán/aktualizován: 19. březen 2009 v 12.19 hod.

OBSAH

- Sociologický časopis 2002–2007: zpráva šéfredaktora (Marek Skovajsa)...615

STATI

- Karel Müller: Inovační aktéři a inovační prostředí v modernizační perspektivě...627

- Boris Burcin, Dušan Drbohlav, Tomáš Kučera: Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky...653

- Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková: Genderové aspekty českého školství...683

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Dana Hamplová: Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity...703

PŘEHLEDOVÉ STATI

- Natalie Simonová, Tomáš Katrňák: Empirické přístupy v sociálně stratifikačním výzkumu vzdělanostních nerovností...725

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

- Blanka Řeháková: Kontrasty v logistické regresi...745

- Pavlína Spurná: Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat?...767

NEKROLOG

- Za Pavlem Machoninem (Miloslav Petrusek, Milan Tuček)...789

- Vzpomínka na Pavla Machonina (Jaroslav Krejčí)...794

MEDAILON

- Sté výročí narození Simone de Beauvoir (Zuzana Uhde)...797

- Když sociologie potkala historii: Charles Tilly (1929–2008) (Marek Skovajsa)...800

RECENZE

- Pavel Barša, Josef Fulka: Michel Foucault. Politika a estetika (Marta Svobodová)...807

- Jana Vobecká: Populační vývoj Židů v Čechách v 19. a první třetině 20. století. Společenské a hospodářské souvislosti (Jiří Woitsch)...809

- Lenka Kalinová: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945–1969 (Zdeněk R. Nešpor)...813

- Petr Sak, Jiří Mareš, Hana Nová, Vít Richter, Karolína Saková, Jarmila Skalková: Člověk a vzdělávání v informační společnosti. Vzdělávání a život v komputerizovaném světě (Marcela Kafková)...817

- Loic Wacquant: Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality (Michal Růžička)...820

ZPRÁVY

- 150 let od narození Émila Durkheima, Bratislava, 15.–16. 5. 2008 (-mp-)...825

- International Conference on Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts (3MC) (Jiří Vinopal)...826

- 5. konference Evropské asociace pro sportovní sociologii (eass) (Arnošt Svoboda)...828

- Konference Education, Equity and Social Justice (Karel Černý)...829

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz