> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/2008

Záznam přidán/aktualizován: 19. březen 2009 v 12.19 hod.

OBSAH

MONOTEMATICKÉ ČÍSLO: PROMĚNY TEORETICKÉ SOCIOLOGIE

- Ohlédnutí za vývojem sociologické teorie v posledním čtvrtstoletí (Miloslav Petrusek, Jan Balon) . . . 837

STATI

- Miloslav Petrusek: Redukcionismus bez pověr a iluzí. Dějiny a současnost sociologie jako svár „identity“ s redukcionismem . . . 859

- Dilbar Alieva: Chytanie v žite každodennosti . . . 889

- John Holmwood: Z roku 1968 do roku 1951: Jak Habermas proměnil Marxe v Parsonse . . . 923

- Jan Balon: Nenaplněný příslib sociologické teorie: vzestup a pád americké sociologie ve druhé polovině dvacátého století . . . 943

PŘEHLEDOVÉ STATI

- Jiří Šubrt: „Dialog mezi hluchými“? K problematice vztahu sociologie a historie . . .969

ESEJE

- Jan Keller: Jak sociologie přichází o společnost . . . 989

NEKROLOG

- Jan Sedláček zemřel… (Jiří Buriánek) . . . 1007

- Poslední sociologická úvaha a jeden výpisek Jana Sedláčka (Miloslav Petrusek) . . . 1009

- Moje vzpomínka na pana docenta Jana Sedláčka (Jarosław Kilias) . . . 1011

- Náš český přítel – Jan Sedláček (Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska) . . . 1012

- Vzpomínka na doc. PhDr. Vladimíra Jochmanna (13. 9. 1923 – 12. 9. 2008) (Miroslav Dopita) . . . 1014

MEDAILON

- Georg Simmel 1858–1918. Ke stopadesátému výročí narození sociologického klasika (Radim Marada) . . . 1017

- Karel Čapek a Durkheim – téma k výročí (Jiří Musil) . . . 1022

DISKUSE

- K čemu by měly sloužit recenze (Jan Keller, Lubor Tvrdý) . . . 1025

RECENZE

- Radim Marada (ed.): Etnická různost a občanská jednota (Veronika Frantová) . . . 1029

- Marek Nohejl: Jednání, diskurs, kritika: Myslet společnost (Anna Kopecká) . . . 1032

- Michel Maffesoli: Rytmus života: Variácie o postmodernom imaginárne (Jiří Šubrt) . . . 1036

- James Elkins: Proč lidé pláčou před obrazy (Miroslav Paulíček) . . . 1039

- Hannah Arendtová: Vita activa (Petra Gümplová) . . . 1041

- Axel Honneth (ed.): Zbavovat se svéprávnosti. Paradoxy kapitalistické modernizace (Ondřej Lánský) . . . 1044

- Jeffrey C. Alexander, Bernhard Giesen, Jason L. Mast (eds.): Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual (Jan Němec) . . . 1048

- Luc Boltanski, Eve Chiapello: The New Spirit of Capitalism (Jan Maršálek) . . . 1050

ZPRÁVY

- Sociální konstruktivismus – nový pohled na společnost nebo slepá ulička sociálního bádání? (Miloslav Petrusek) . . . 1055

- Radost ze sociologie: návštěva profesora Françoise de Singlyho v České republice (Radka Dudová) . . . 1058

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz