> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 1/2009

Záznam přidán/aktualizován: 20. březen 2009 v 13.30 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Tomáš Cahlík, Jana Marková: Řízení kvality vzdělávacího procesu (Managing Quality of the

Educational Process)..........................................3

Jitka Šeneklová: Jsou ekonomové jiní? Ekonomický model versus realita (Are Economists

Different? Economic Model vs. Reality)...............................21

Jaroslav Husár, Karol Szomolányi: Dynamický model stability inflačního procesu na báze kvantitatívnej teorie peňazí (Dynamic Model of Inflation Stability Based on Quantity Theory

of Money)...............................................46

Helena Vychová: Vazby vzdělání a zdraví v kontextu ekonomického rozvoje (Relationship

of Education and Health in the Context of Economic Development)................56

Jan Ženka: Delokalizace zpracovatelského průmyslu ČR (komponentní analýza) (Delocalization

of Czech Manufacturing: Which Branches Are Threatened by Relocation Abroad?)........77

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Richard Outrata: K poňatiu, meraniu a globálnej regulácii procesu globalizácie vo svetovej

ekonomike (Towards Conception, Measurement and Global Governance of Globalisation

Process in the World Economy)...................................92

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE WORLD OF SCIENCE

Pavel Sirůček: Nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2008 (Winner of the 2008 Nobel Economics Prize)..........................................116

Václav Klaus: Je Schumpeterova vize konce kapitalismu stále relevantní? (Is Schumpeter's Vision of the End of Capitalism still Relevant?)...........................123

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Šárka Dvořáková: Česká republika v evropské unii - další zajímavá publikace vhodná nejen

pro studenty (Czech Republic in the EU - Another Interesting Publication not only for Students). . . 127

Petr Vymetal, Milan Žák: Kolik vlastně existuje variant kapitalismu? (How Many Different

Varieties of Capitalism there Are?)..................................130

Dan Šťastný: Racionální iracionalita: kam kráčí public choice? (The Rational Irrationality:

Where is the Public Choice Heading?)...............................135

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz