> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 3/2009

Záznam přidán/aktualizován: 20. březen 2009 v 13.32 hod.

ÚVODNÍK

Nestřílejte posly špatných zpráv (Petr Kříž)

SPEKTRUM

FOKUS: INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ NAPADENÉ KRIZÍ

Tající výnosy investičních bank (Miroslav Šulai) Bolesti krize a investorů (Karel Machala) Vratislav Svoboda: Období investičních příležitostí

ROZHOVOR

Vladimír Jeřábek: Význam poboček bank poroste

SVĚTOVÉ FINANCE

Sen o globálním kapitalismu volného trhu zemřel

PRÍLOHA: FINANČNÍ PRODUKTY PRO MUNICIPALITY

Jsou obce důvěryhodným klientem bank? (Věra Kameníčková, Ondrej Pirohanič)

Připravují se již na horší časy?

Tomáš Kulman: Jak reagovat na rizika? Důsledností a obezřetností

Finanční investice lze uskutečňovat i dnes (Jaroslava Kypetova, Lukáš Vácha)

Lubomír Rajek: Program Obec by měl pokračovat (Karel Zítek)

Stabilita a důvěra na prvním místě

MĚNA A REGULACE

Horší časy máme před sebou (Aleš Michl)

Výzvy v modelování finančních rizik (Luboš Prchal)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Banky a pojišťovny hrají s uživatelsky příjemnými kartami Transferové ceny - co nového? (Marek Romancov)

POJIŠŤOVNICTVÍ

Wim Guilliams: Dokážou pojišťovny využít krizi jako výzvu a příležitost?

PŘÍLOHA: CRM A SYSTÉMOVÁ INTEGRACE

CRM = vyhozené peníze? (Miroslav Čábela)

TECHNOLOGIE

Call centra: Na každý problém existuje řešení (Anna Dolejšová)

SERVIS

NA ZÁVĚR

Klíčová rizika v pojišťovnictví

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHIV KOMERČNÍ BANKY

CONTENTS

EDITORIAL

Do Not Shoot the Messenger of Bad News

FOCUS: INVESTMENT BANKING STRICKENED BY THE CRISIS

INTERVIEW

Vladimír Jeřábek: Significance of Bank Branches Will Grow

WORLD FINANCE

The Dream about Free Market Global Capitalism Has Died

SUPPLEMENT: FINANCIAL PRODUCTS FOR MUNICIPALITIES

CURRENCY AND REGULATION

A Rainy Day Is Still Awaiting Us Challenges in Financial Risk Modelling

COMMERCIAL BANKING

Banks and Insurance Companies Are Playing with Consumer- Friendly Cards Transfer Prices - What's New?

INSURANCE

Wim Guilliams: Will Insurance Companies Manage to Take the Crisis as Challenge and Opportunity?

SUPPLEMENT: CRM AND SYSTEM INTEGRATION

TECHNOLOGY

Call Centres: Each Problem Can Be Solved

CONCLUSION

Key Risks in Insurance

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz