> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2008

Záznam přidán/aktualizován: 18. listopad 2008 v 11.23 hod.

ČLÁNKY

Boris Burcin - Tomáš Kučera: Regionální diferenciace odvratitelné a neodvratitelné úmrtnosti v České republice a její vývoj v období 1987-2006...............................................77

Jaroslava Durdisová - Jan Mertl: Možnosti zmírnění důsledků demografického vývoje

ve zdravotnictví..............................................................................88

Renáta Kyzlinková: Okolnosti prvního pohlavního styku a antikoncepční chování těhotných

žen a matek ve věku do dvaceti let............................................................99

Pavol Tišliar: Šrobárov popis ľudu v roku 1919 ajeho výsledky z pohladu administratívnych žúp..........................................................................................109

DISKUSE

Bohdana Holá: Proč se dlouhodobě nedaří dospět k harmonizovaným a mezinárodně

srovnatelným údajům o zahraniční migraci.....................................................120

SČÍTÁNÍ LIDU

Jiřina Růiková: Informace o veřejné diskusi k návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2011.........................................................................................126

Petra Berrová: Střípky z historie sčítání lidu II. ..........................................129

RECENZE

Rekonstrukce demografického chování Židů v Čechách v 19. a první třetině 20. století

(Ludmila Nesládková) ........................................................................135

Populační teorie Juliana Simona (Marek Loutek).............................................. 137

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Významné životní jubileum Jiřího Musila - PhDr. Milan Aleš - sedmdesátiletý -11. slovenská demografická konference........................................139

PŘEHLEDY

Výskyt vadného držení těla u dětí školního věku v ČR (Jana Kratěnová - Kristýna Žejglicová -Marek Malý - Věra Filipová)................................................................ 144

BIBLIOGRAFIE.................................................................................149

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz