> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 6/2006

Záznam přidán/aktualizován: 24. březen 2009 v 14.34 hod.

OBSAH

STATI

- Pieter Vanhuysse: Czech Exceptionalism? A Comparative Political Economy Interpretation of Post-Communist Policy Pathways, 1989–2004 ... 1115

- Georg Vobruba: The Limits of Legitimation. Preconditions for Conflict Resolution by Majority Rule in the European Union ... 1137

- Vladimír Benáček: The Rise of the ‘Grand Entrepreneurs’ in the Czech Republic and Their Contest for Capitalism ... 1151

- Zdeněk R. Nešpor: ‘The Son Has Ploughed’, But a Foreign Son. Five Case Studies on Transformation Strategies in Czech Agriculture after 1989 ... 1171

- Milada Rabušicová, Ladislav Rabušic: Adult Education in the Czech Republic – Who Participates and Why ... 1195

- Jiří Večerník: Work Values and Job Attitudes in the Czech Republic between 1997 and 2005 ... 1219

RECENZNÍ STATI

- Marta Kolářová: Gender and Globalisation: Labour Changes in the Global Economy ... 1241

AWARDS

Zygmunt Bauman – Recipient of the VIZE 97 Prize for 2006

- Introductory Speech by Miloslav Petrusek ... 1259

- Acceptance Speech by Zygmunt Bauman ... 1262

RECENZE

- Dariusz Gawin, Piotr Gliński (eds.): Civil Society in the Making (Marek Skovajsa) ... 1265

- Josef Macek: How Do We Think? A Survey of the Ways of Reasoning (Jürgen R. Grote) ... 1269

- Andrew Roberts: From Good King Wenceslas to the Good Soldier Švejk. A Dictionary of Czech Popular Culture (Markéta Škodová) ... 1272

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz