> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/2006

Záznam přidán/aktualizován: 24. březen 2009 v 14.35 hod.

OBSAH

-

STATI

- Martin Lux, Petr Sunega: Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991–2003) ... 851

- Tomáš Lebeda: Proporcionalita volebních formulí poměrných systémů ... 883

PŘEHLEDOVÉ STATI

- Tomáš Kostelecký, Věra Patočková: Fungování národních, regionálních a lokálních vlád – problém měření výkonu vlád („government performance“) ... 913

- Lenka Slepičková: Nedobrovolná bezdětnost jako sociologické téma ... 937

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Dan Ryšavý: Komunální je komunální a velká je velká! K hypotéze politizace lokálních politických elit ... 953

- Jana Chaloupková: Dohromady, nebo každý zvlášť? Hospodaření s příjmy manželských a nesezdaných párů ... 971

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

- Petr Soukup: Proč užívat hierarchické lineární modely? ... 987

DISKUSE

- Diskurz spravedlnosti mezi aktivismem a vědou (Zuzana Uhde, Hana Hašková, Hana Maříková, Alena Křížková) ... 1013

- Vyjádření ke kritice obsažené v článku „Diskurz spravedlnosti mezi aktivismem a vědou“ (Martin Hájek, Jiří Kabele, Kateřina Vojtíšková) ... 1019

O ČESKÉM VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ

- Není polemika jako polemika aneb není totéž, když dva říkají totéž. Odpověď P. Matějů, R. Valenčíkovi a N. Simonové (Rudolf Pomazal) ... 1023

- Čekání na „bazický model“ (Radim Valenčík) ... 1028

- Centrální plánování nezachrání naše vysoké školství, byť by se tvářilo „sebesystémověji“ (Natalie Simonová) ... 1030

- Doslov recenzenta (Rudolf Pomazal) ... 1032

JUBILEUM

- Oto Sedláček – 75letý (Milan Horálek) ... 1033

- Mé přátelství s dr. Otou Sedláčkem (Akihiro Ishikawa) ... 1034

- Miloslav Petrusek septuagenarius (MS) ... 1037

- Gratulace (Zygmunt Bauman) ... 1037

- Miloslavu Petruskovi k 70. narozeninám (Pavel Machonin) ... 1038

- Miloslav Petrusek: chvála učitelství (Jiří Buriánek) ... 1041

- Osobný vinš Miloslavovi Petruskovi (Martin Bútora) ... 1043

- Osobní kontakty Miloslava Petruska s polskými sociology 1990–2006 (Jarosław Kilias) ... 1054

- Gentleman, jakých je málo (Jadwiga Mizińska) ... 1057

- Miloslav Petrusek a ruská sociologie (Nikolaj Petrovič Narbut) ... 1060

- Výběrová bibliografie Miloslava Petruska (Alena Miltová) ... 1062

ROZHOVOR

- Sociologie a společnost: totalitární nástrahy, současné výzvy (Otázky prof. Miloslavu Petruskovi kladl Karel Černý) ... 1063

RECENZE

- Hana Hašková, Alena Křížková a Marcela Linková (eds.): Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 (Lucie Jarkovská) ... 1077

- Petr Skalník (ed.): Dolní Roveň: poločas výzkumu. Dolní Roveň Research at half-time. Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice

Petr Skalník (ed.): Sociální antropologie obce Dolní Roveň. Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice (Oldřich Kašpar) ... 1080

- Gerald A. Cohen: Iluze liberální spravedlnosti (Michal Pullmann) ... 1083

- Peter F. Drucker: Fungující společnost (Vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému) (Kateřina Ivanová) ... 1084

- Peter Ondrejkovič: Úvod do metodológie sociálnych vied (Rastislav Bednárik) ... 1087

- M. Gail Jones, Brett D. Jones, Tracy Hargrove: The Unintended Consequences of High-Stakes Testing (Josef Basl) ... 1090

- Danny Wildemeersch, Veerle Stroobants, Michal Bron Jr. (eds.): Active Citizenship and Multiple Identities in Europe. A Learning Outlook (Martin Kopecký) ... 1093

ZPRÁVY

- Tři sociologické události v říjnu 2006 (Marek Skovajsa) ... 1097

- ECSR Summer School: Integrating Sociological Theory and Research in Europe ECSR Conference: European Comparative Studies, Quality and Inequality in Education (Josef Basl) ... 1099

- 9. pracovní konference BIOGRAFU (Miloš Delín) ... 1101

- Zpráva o osmé globální konferenci Mezinárodní federace pro stárnutí (International Federation on Ageing) (Lucie Vidovićová) ... 1104

- Konference The European Parliament Election of 2004 (Lukáš Linek) ... 1106

- Konference European Studies: between Globalisation and Regionalism (Jitka Laštovková) ... 1109

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz