> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/2006

Záznam přidán/aktualizován: 24. březen 2009 v 14.36 hod.

OBSAH

STATI

- Stein Ringen: The Truth about Class Inequality ... 475

- Petr Matějů, Anna Vitásková: Interpersonal Trust and Mutually Beneficial Exchanges: Measuring Social Capital for Comparative Analyses ... 493

- Natalie Simonová, Dominik Antonowicz: Czech and Polish Higher Education – from Bureaucracy to Market Competition ... 517

- Pavel Machonin, Milan Tuček, Martin Nekola: The Czech Economic Elite after Fifteen Years of Post-socialist Transformation ... 537

- Dagmar Dzúrová, Lado Ruzicka, Eva Dragomirecká: Demographic and Social Correlates of Suicide in the Czech Republic ... 557

- Radka Dudová: Old Obligations in the Modern World: The Father as Provider before and after Divorce ... 573

RECENZNÍ STATI

- Michael L. Smith: Unequal Chances in Education: Educational Inequalities in the Czech Republic. Edited by Petr Matějů and Jana Straková ... 591

JUBILEUM

- Jiří Večerník (Ivo Možný, Stein Ringen, Tim Smeeding and Lee Rainwater) ... 599

RECENZE

- Timothy A. Byrnes – Peter J. Katzenstein (eds.): Religion in an Expanding Europe (Zdeněk R. Nešpor) ... 605

- Branko Milanovic: Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality (Jiří Večerník) ... 608

- Maurizio Bach – Christian Lahusen – Georg Vobruba (eds): Europe in Motion. Social Dynamics and Political Institutions in an Enlarging Europe (Christian Lequesne) ... 610

- Sandrine Devaux: Engagements associatifs et postcommunisme – Le cas de la République tcheque (Markéta Sedláčková) ... 612

ANOTACE

- Sociological Studies 2005/2006 ... 617

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz