> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/2006

Záznam přidán/aktualizován: 24. březen 2009 v 14.37 hod.

OBSAH

- Úvodem k monotematickému číslu „Analýza promluv a textů, analýza diskurzu“ (Jiří Nekvapil) ... 263

STATI

- Martin Hájek, Jiří Kabele, Kateřina Vojtíšková: „Zázemí“ a „bojiště” v usilování o spravedlnost: textová analýza odborářské, feministické a lidskoprávní mediální komunikace ... 269

Příloha on-line zde

- Dana Řeháčková: Konstruování maskulinity v časopisech životního stylu pro muže ... 291

- Tereza Pospíšilová: Odpovědnost pod tlakem: veřejná vykazatelnost během přistupování České republiky k Evropské unii v letech 1998–2000 ... 307

- Jiří Homoláč: Diskurz o migraci Romů na příkladu internetových diskusí ... 329

- Jiří Nekvapil, Ivan Leudar: Prezentace událostí 11. 9. 2001: Bush, bin Ládin a jiní v interakci ... 353

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

- Petr Kaderka: Reklama v neziskovém sektoru: analýza recepce nekomerční reklamy v moderovaných skupinových diskusích ... 379

ESEJ

- Dušan I. Bjelić: Francouzské líbání „reálného“ a praxeologická terapie: etnometodologické vyjasňování nové francouzské teorie médií ... 403

RECENZE

- Louise J. Phillips, Marianne W. Jorgensen: Discourse Analysis as Theory and Method (Jiří Homoláč) ... 429

- Reiner Keller: Diskursforschung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen (Jan Křeček) ... 433

- Norman Fairclough: Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research (Jiří Nekvapil) ... 435

- Paul Chilton: Analysing Political Discourse. Theory and Practice (Pavel Novák) ... 439

- Gene H. Lerner (ed.): Conversation Analysis: Studies from the First Generation (Martin Havlík) ... 443

- András Kovács, Ruth Wodak (eds.): NATO, Neutrality and National Identity: The Case of Austria and Hungary (Petr Kaderka) ... 448

- Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová (eds.): Jazyk, média, politika (David Kostlán) ... 451

- John E. Richardson: (Mis)Representing Islam. The Racism and Rhetoric of British Broadsheet Newspapers (Zdeněk Lokaj) ... 454

- Dušan I. Bjelić, Obrad Savić (eds.): Balkan as Metaphor: Between Globalization and Fragmentation (Marián Sloboda) ... 457

ANOTACE

- Noelie Rodriguez, Alan Ryave: Systematic Self-Observation (Jiří Nekvapil) ... 461

- Světla Čmejrková, Ivana Svobodová (eds.): Oratio et ratio (Kateřina Kadlecová) ... 462

ZPRÁVY

- Cultures as Sign Systems and Processes (Otakar Šoltys) ... 465

- Conversation Analysis and Psychotherapy (Lydie Fialová) ... 467

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz