> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/2006

Záznam přidán/aktualizován: 24. březen 2009 v 14.38 hod.

OBSAH

- Editorial (Marek Skovajsa) ... 5

TEMATICKÝ BLOK THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY (ESS)

- Úvodem k tematickému bloku The European Social Survey (ESS) (Klára Vlachová) ... 8

- Klára Vlachová, Tomáš Lebeda: Aktivní občanství a spokojenost s demokracií v Evropě ... 11

- Dana Hamplová: Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích ... 35

- Jana Chaloupková, Petra Šalamounová: Postoje k imigrantům a dopadům migrace v evropských zemích ... 57

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Marcel Tomášek: Singles a jejich vztahy; kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce v České republice ... 81

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

- Blanka Řeháková: Měření hodnotových orientací metodou hodnotových portrétů S. H. Schwartze ...107

- Jiří Vinopal: Empirická přístupnost levo-pravé politické orientace ... 129

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

- Jindřich Krejčí: Mezinárodní sociálněvědní komparativní výzkum a Česká republika: Přehled výzkumů a dostupných dat ... 149

DOKUMENTY

- Úvodem k bloku textů ke 40. výročí založení Sociologického ústavu AV ČR (Marek Skovajsa) ... 175

- Sociologický ústav AV ČR od včerejška k zítřku (Marie Čermáková) ... 176

- Několik pamětnických poznámek k výročí založení Sociologického ústavu a obnově sociologie v šedesátých letech 20. století (Pavel Machonin) ... 179

- Sociologický ústav na Akademii věd 1965–2005 (Marek Skovajsa) ... 183

- Poznámky ke čtyřiceti letům Sociologického ústavu AV ČR (Jiří Musil) ... 189

- Myslím, že to s námi jde do kopce (Michal Illner) ... 192

- Malá bilancia vzájomných vzťahov (Magdalena Piscová) ... 194

- Úspěch je zdroj poučení (Oto Sedláček) ... 197

- Nebořte chrámy! (Miloslav Petrusek) ... 200

MEDAILON

- Milena Hübschmannová (1933–2005) (Eva Davidová) ... 203

JUBILEUM

- Devadesátiny prof. Jaroslava Krejčího (Pavel Machonin) ... 207

RECENZE

- Jan Keller: Dějiny klasické sociologie - Sociologie jako krizová disciplína (Radim Marada) ... 211

- Poznámky ke Kellerovu pojetí moderní společnosti a modernity (Jiří Musil) ... 217

- Charles-Henry Cuin, François Gresle: Dějiny sociologie, Jan Keller: Dějiny klasické sociologie, Marc Montoussé, Gilles Renouard: Přehled sociologie (Jadwiga Šanderová) ... 221

- Miroslav Novák, Tomáš Lebeda a kol.: Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání (Ladislav Cabada) ... 223

- Jan Hendl: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat (Blanka Řeháková) ... 226

- Martina Urbanová, Miloš Večeřa a kol.: Ženská delikvence. Teoreticko-empirická studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen (Eva Ehnertová) ... 229

- Marek Hrubec (ed.): Demokracie, veřejnost a občanská společnost (Ondřej Štěch) ... 232

- Dušan Lužný: Hledání ztracené jednoty. Průnik nových náboženství a ekologie (Milan Fujda) ... 236

- Richard Münch: Soziologische Theorie; Band 3: Gesellschaftstheorie (Marek Německý) ... 239

- Stephen Hunt: Religion and Everyday Life (Zdeněk R. Nešpor) ... 242

ZPRÁVY

- Čím žije česká sociologie? Konference Masarykovy české sociologické společnosti a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (Miloslav Petrusek) ... 246

- Valné shromáždění Masarykovy české sociologické společnosti (Eliška Jungová) ... 250

- Konference Gender a politika v rozšířené Evropě (Zuzana Uhde) ... 251

- Prezentace nového ruského společenskovědního časopisu (Marek Skovajsa) ... 253

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz