> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/2005

Záznam přidán/aktualizován: 24. březen 2009 v 14.39 hod.

OBSAH

- Slovo úvodem (Miroslav Novák) ... 772

RAYMOND ARON (1905–1983)

- Miloslav Petrusek: Fenomenolog a analytik svobody i zla. Raymond Aron (1905–2005) ... 777

- Miroslav Novák: Mezi primátem politiky a ekonomickým rozvojem: Aronova sociologická koncepce industriálních společností ... 801

- Jan Maršálek: Člověk a dějiny – lze překročit vlastní stín? Aronova odpověď na skepticismus historického relativismu ... 823

- Marek Skovajsa: Sociolog fascinovaný jedinečným: epistemologie Raymonda Arona ... 841

STATI

- Jiří Večerník: Proměny a problémy české sociální politiky ... 863

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Zdenka Vajdová a Jana Stachová: Politická kultura české populace v regionálním rozměru ... 881

ESEJ

- Stein Ringen: Volnost, svoboda a skutečná svoboda ... 903

JUBILEUM

- 70 let Jiřiny Šiklové – aneb nejen o genderové rovnosti (Hana Maříková) ... 919

- Energie věnovaná druhým není ztracená. Gratulace Jiřině Šiklové (Jan Sokol) ... 922

- Hledač integrálního řádu. Prof. Martinu Hamplovi k 65. narozeninám (Jiří Musil) ... 923

MEDAILON

- Zemřel PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc. (Antonín Rašek) ... 927

RECENZE

- Jan Keller: Soumrak sociálního státu (Jiří Musil) ... 931

- Raymond Aron: Angažovaný pozorovatel (Daniel Kunštát) ... 935

- Ivana Marková (ed.): Trust and Democratic Transition in Post-Communist Europe (Markéta Sedláčková) ... 940

- Milena Lenderová: Chytila patrola aneb Prostituce za Rakouska i republiky (Blanka Soukupová) ... 944

- Historická demografie 28. Mnohojazyčný demografický slovník (Dana Hamplová) ... 946

- Aleš Sekot (ed.), Dušan Leška, Jozef Oborný, Vladimír Jůva: Sociální dimenze sportu (Arnošt Svoboda) ... 948

- Brian Fay: Současná filosofie sociálních věd. Multikulturní přístup (Dušan Janák) ... 951

- Nancy Fraserová, Axel Honneth: Přerozdělování nebo uznání? (Zuzana Uhde) ... 954

- Robert B. Reich: V pasti úspěchu: Diagnóza kapitalismu 21. století (Ivo Bystřičan) ... 958

- Nelson Phillips, Cynthia Hardy: Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction (Jiří Nekvapil) ... 961

ZPRÁVY

- Konference Raymond Aron (1905–1983). CEFRES (Nathanaël Dupré la Tour) ... 965

- EU Integration Process from EAST to EAST: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World (Jitka Laštovková, Yana Leontiyeva) ... 969

- Sedmá mezinárodní konference o smrti, Bath (Olga Nešporová) ... 970

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz