> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/2005

Záznam přidán/aktualizován: 24. březen 2009 v 14.40 hod.

OBSAH

- Editorial (Marek Skovajsa) ... 554

- Úvodní slovo k tematickému bloku (Jiří Přibáň) ... 560

THE SOCIOLOGY OF LAW IN THE VISEGRAD COUNTRIES

- Jiří Přibáň: Tradice, kodifikace a interpretace občanského a etnického pojetí národa: úvaha o časové dimenzi ústavnosti a ústavním symbolismu ... 563

- Jacek Kurczewski: Továrna na právo. Otázka politické reprezentace v polské Třetí republice ... 583

- Zoltán Fleck: Architekti demokracie ... 601

- Silvia Capíková: Medzi poriadkom a chaosom: právo v období post-komunistickej transformácie na Slovensku ... 617

ARTICLES

- Joanna Kurczewska: Polská sociologie – od „října“ do „června“ (1956–1989) ... 641

- Vera Szabari: Krátké dějiny maďarské sociologie v letech 1948–1989 ... 659

ESSAYS

- Jarosław Kilias: „Někerej Maďar taky za to nemůže, že je Maďar”: o sociologickém popisu národní identifikace ... 675

JUBILEES

- Prof. Zygmuntu Baumanovi k 80. narozeninám (Miloslav Petrusek) ... 693

- Zygmunt Bauman: Démoni otevřené společnosti ... 697

- Doc. Jan Sedláček sedmdesátiletý (Jiří Buriánek) ... 709

- Velmi osobní gratulace Janu Sedláčkovi (Miloslav Petrusek) ... 711

REVIEWS

- Pavel Machonin: Česká společnost a sociologické poznání. Problémy společenské transformace a modernizace od poloviny šedesátých let 20. století do současnosti (Karel Müller) ... 715

- Jadwiga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách (Libora Oates-Indruchová) ... 719

- Zygmunt Bauman: Modernita a holocaust (Helena Kubátová) ... 722

- Wojciech Kalaga (ed.): Dylematy wielokulturowości (Dilemata multikulturalismu); Andrzej Szahaj: E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności (Dilemata multikulturalismu a politické korektnosti) (Joanna Derdowska) ... 726

- Karel Krejčí: Sociologie literatury (Miloslav Petrusek) ... 729

- Ján Sopóci a kol.: Slovensko v 90-tych rokoch: osem pohľadov (Zuzana Kusá) ... 732

- Adela Kvasničková (ed.): Paradigmy sociológie kultúry (Miloslav Petrusek) ... 736

- Eduard Krekovič, Elena Mannová, Eva Krekovičová (eds.): Mýty naše slovenské (Miloslav Petrusek) ... 738

- Ľudovít Turčan, Robert Klobucký: Denníky sociológov I. Alexander Hirner. 1953–1955 (Adela Kvasničková) ... 740

- Časopis Replika – patnáct let kritické sociologie v Maďarsku (Csaba Szaló) ... 743

- Viktor Karády: Túlélők és újrakezdők. Fejezetek a magyar zsidóság szociológiájából 1945 után (Přeživší a znovu-začínající. Kapitoly ze sociologie maďarského židovství po roce 1945) (Eleonóra Hamar) ... 746

- Pavel Janáček: Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938–1951 (Zdeněk R. Nešpor) ... 750

- Václav Mezřický (ed.): Globalizace (Tomáš Trampota) ... 753

- Marc Morjé Howard: The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe (Zdenka Vajdová) ... 755

INFORMATION

- Veřejné mínění ve středoevropských souvislostech (Naděžda Horáková) ... 759

- Sympozium s mezinárodní účastí Osobnost a dílo Karla Krejčího (Slovanský ústav AV ČR a Polský institut v Praze) (-mp-) ... 763

- Konference Talcott Parsons (minulost a přítomnost jedné teorie) (Eva Sanigová) ... 764

- Rodina na prelome tisícročia (Hana Maříková) ... 766

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz