> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2008

Záznam přidán/aktualizován: 18. listopad 2008 v 11.24 hod.

ČLÁNKY

Ludmila Nesládková: Profesní a sociální charakteristika židovské populace v Československu

za první republiky.............................................................................1

Boris Burcin: Vývoj odvratitelné úmrtnosti v České republice v období 1990-2006...............15

Branislav Šprocha - Michaela Potančoková: Potratovosť vo vybraných rómských komunitách na Slovensku.....................................................................................32

DISKUSE

Milan Kučera: Ke komplexnímu řešení demografického problému...................................42

SČÍTÁNÍ LIDU

Petra Berrová: Střípky z historie sčítání lidu................................................44

RECENZE

Příspěvek k diskusi o demografickém vývoji a rodinné politice (Věra Kuchařová)................49

O sčítaní obyvateľstva na Slovensku v roku 1919 (Branislav Sprocha)...........................51

ZPRÁVY

V České demografické společnosti - Konferencia: Social exclusion and the changing

demographic portrait of Europe, Budapešť 6. - 8. 9. 2007 - Imigrace v dnešní Evropě.

Krize modelů integrace?.......................................................................53

PŘEHLEDY

Preference pohlaví dítěte a její možný vliv na reprodukční chování (Marie Přidalová) -Rozvodovost a vzdělání obou manželů (Petr Pakosta) - Asistovaná reprodukce v léčbě neplodnosti v České republice (Jitka Řezáčova)............................................................57

BIBLIOGRAFIE..................................................................................73

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz