> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/2005

Záznam přidán/aktualizován: 24. březen 2009 v 14.41 hod.

OBSAH

- Editorial (Martin Lux) ... 204

STATI

- Jiří Musil: Jak se formovala sociologie bydlení ... 207

- Martin Lux: O spokojenosti českých občanů s užívaným bydlením ... 227

- Tomáš Kostelecký: Postoje obyvatel k situaci na trhu s bydlením a bytové politice: existují v České republice „housing classes“? ... 253

- Petr Sunega: Efektivnost vybraných nástrojů bytové politiky v České republice ... 271

STUDIE

- Božena Valentová: Vývoj sociálního bydlení ve vyspělých evropských zemích a v České republice s důrazem na zacílení tohoto sektoru na určité sociální vrstvy obyvatelstva ... 301

EMPIRICKÝ VÝZKUM

- Jaroslav Dupal: Bytová situace a přístupy mladých lidí k získání bytu na lokální úrovni ... 317

RECENZE

- Annet Steinführer: Wohnstandortentscheidungen und städtische Transformation (Petr Sunega) ... 327

- Martin Lux, Daniel Čermák, Miroslava Obadalová, Petr Sunega, Zdena Vajdová: Bydlení – věc veřejná. Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie (Tomáš Kostelecký) ... 330

- Ivan Bičík a kol.: Druhé bydlení v Česku (Jana Barvíková) ... 332

- Luděk Sýkora (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky (Jana Barvíková) ... 334

- R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.): High-rise housing in Europe: Current Trends and Future Prospects (Martin Lux) ... 336

ZPRÁVY

- Projekt Sustainable Refurbishment Europe (Karel Maier) ... 339

- Konference ministrů zemí Evropské unie odpovědných za bytovou politiku (Daniela Grabmüllerová) ... 340

- Etnometodologické workshopy v Sýrii (Jiří Nekvapil) ... 343

- Konference projektu REMES (Elektronické vícejazyčné servisní centrum pro sociální vědy) (Marek Skovajsa) ... 346

- První mezinárodní letní škola „Věda a společensko-vědní disciplíny v měnícím se světě“ (Alice Červinková) ... 348

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz