> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/2004

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 09.41 hod.

OBSAH

Úvodem k monotematickému číslu (Oto Sedláček, Marek Skovajsa) ... 566

STATI

- Jiří Musil: Poznámky o české sociologii za komunistického režimu ... 573

OSUDY SOCIOLOGIE NA AKADEMICKÉ PŮDĚ 1962–1989

- Miloslav Petrusek: Výuka sociologie v čase tání a v časech normalizace (1964–1989) (Kapitola o vztahu vědění a moci, vědy a politiky, reality a mýtotvorby) ... 597

- Ivo Možný: Brněnská anomálie? Brněnská sociologie 1963 až 1989 – subjektivní historie ... 609

- Ferdinand Koudelka: Česká sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci v letech 1962–1970 ... 623

- Ladislav Macháček: Slovenské aspekty rozvoja sociológie v Československu ... 631

MIMOAKADEMICKÁ SOCIOLOGIE ZA NORMALIZACE

- Pavel Machonin: K sociologii v období normalizace ... 643

- Jitka Havlová, Oto Sedláček: Sociologie práce a průmyslu v letech 1965–1989 ... 651

- Zdeněk Pátek: Rurální sociologie v období totality. Příspěvek do diskuse ... 665

- Jiřina Šiklová: Nelegální výzkum veřejného mínění v období normalizace ... 673

MEZIOBOROVÉ SOUVISLOSTI

- Antonín Rašek: Poznámky k podnikové sociologii v letech normalizace ... 681

- Pavla Horská: Poznámky k sociologické perspektivě v české historiografii 50. a 60. let ... 687

KULATÝ STŮL

- Česká sociologie v letech 1965–1989 ... 695

- O účastnících... 741

- Stručný biografický slovník ke kulatému stolu ... 745

DOKUMENTY

- Stav naší sociologie (Jaroslav Kučera) ... 757

- Nečisté tóny na staré téma. Tenký led takzvané alternativní sociologie (Karel Rychtařík) ... 759

- Prohlášení sociologů (dopis prezidentovi) ... 763

MEDAILONY

- K nedožitým osmdesátinám Václava Lamsera (Michal Illner) ... 765

- Jan Szczepański (13. 9. 1913 – 16. 4. 2004) (Jan Sedláček) ... 768

RECENZE

- Maria Hirszowicz: Pułapki zaangażowania: Intelektualiści w służbie komunizmu (Miloslav Petrusek) ... 777

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz