> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/2004

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 09.42 hod.

OBSAH

- Editorial (Marek Skovajsa) ... 412

STATI

- Pavol Frič a Martin Potůček: Model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu ... 415

- Arnošt Veselý: Společnost vědění jako teoretický koncept... 433

- Zdeněk R. Nešpor: Dvojí tradice české sociologie náboženství ... 447

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Tomáš Kostelecký a Daniel Čermák: Vliv teritoriálně specifických faktorů na formování politických orientací voličů ... 469

- Klára Vlachová a Blanka Řeháková: Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě ... 489

ESEJ

- Jan Sokol: Co jsou peníze? ... 509

JUBILEUM

- Jiří Musil: Zanedbávané téma: přátelství v soudobých společnostech (Esej na počest JUDr. Michala Illnera) ... 519

- Harald Baldersheim: Kolega Michal Illner ... 524

RECENZE

- Studia Socjologiczne, 2003, 1–4 (168–171) (Jan Sedláček) ... 527

- Harald Baldersheim, Michal Illner, Hellmut Wollmann (eds.): Local Democracy in Post-Communist Europe (Dan Ryšavý) ... 532

- Sandrine Cazes, Alena Nešporová: Labour markets in transition: Balancing flexibility and security in Central and Eastern Europe (Jiří Večerník) ... 536

- Milan Znoj (ed.): Šance otevřené společnosti. K poctě Karla R. Poppera (Jadwiga Šanderová) ... 537

- Miroslav Hroch (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů (Lubomír Kotačka)... 541

- Marek Jakoubek, Ondřej Poduška (eds.): Romské osady v kulturologické perspektivě (Zdeněk R. Nešpor) ... 544

- Steven Saxonberg: The Czech Republic Before the New Millenium. Politics, Parties and Gender (Tomáš Sirovátka) ... 547

- Natália Korovicyna: S Ruskom a bez neho. Východoeurópska cesta rozvoja (Ľuba Kráľová) ... 551

ZPRÁVY

- Česko-slovenské sociologické dny Praha (Jindřich Krejčí, Robert Klobucký a red.) ... 555

- Výzkum evropského veřejného prostoru (Jana Stachová) ... 559

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz