> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1-2/2004

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 09.48 hod.

OBSAH

- Úvodem k monotematickému dvojčíslu Sociologie kultury, kulturologie nebo cultural studies? (Miloslav Petrusek) ... 7

STATI

- Miloslav Petrusek: Století extrémů a kýče. K vývoji a proměnám sociologie umění ve 20. století ... 11

- Petr Mareš: Od práce emancipující k práci mizející ... 37

- Jan Balon: Sociální teorie a kulturální studia: dva typy interdisciplinárního přístupu ... 49

- Lutz Musner: Kulturwissenschaften a cultural studies: dva nepodobní sourozenci? ... 67

- Jiřina Šmejkalová: Cultural Studies, sociologie kultury a „my”: úvaha mírně metodologická ... 77

- Patrick Tacussel a Jean-Bruno Renard: Imaginace a sociologie ... 95

ESEJ

- Jadwiga Mizińska: Postmodernismus, kultura videoklipu ... 105

STUDIE

- Matěj Stránský: Současná konkretizace fotografií z varšavského ghetta ... 117

OSOBNOSTI

- Tomáš Dvořák: Sex appeal neorganického aneb jak malíř moderního života k postmoderní auře přišel ... 141

- Daniel Just: Historizovat metahistorii – dialektický kriticismus Fredrica Jamesona ... 157

- Selma Smailagić: Nezarámovaný obraz: Jackson Pollock v psychoanalytické teorii Julie Kristevy ... 179

- Jan Jandourek: Michal Viewegh jako sociolog? ... 195

MEDAILONY

- Edvard Beneš – zjev bodavé tragičnosti (Miloslav Petrusek) ... 207

- Václav Bělohradský (*1943) – vlastenec planety Gaia (Miloslav Petrusek) ... 212

- Edward Said (Jiřina Šmejkalová) ... 217

RECENZE

- Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky. Úvahy o jejím studiu a využívání (Miloslav Petrusek) ... 219

- Přemysl Rut: Písničky (Eseje se zpěvy) (Miloslav Petrusek) ... 221

- Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie (Michael Voříšek) ... 224

- Martina Pachmanová (ed.): Neviditelná žena (Linda Sokačová) ... 226

- George Lakoff, Mark Johnson: Metafory, kterými žijeme (Michael Voříšek) ... 229

- Andreas Pribersky, Berthold Unfried (eds.): Symbole und Rituale des Politischen. Ost- und Westeuropa im Vergleich (Marek Skovajsa) ... 232

- Georg Simmel: O podstate kultúry (Adela Kvasničková) ... 235

- Émile Durkheim: Elementární formy náboženského života: systém totemismu v Austrálii (Miloslav Petrusek) ... 238

ANOTACE

- Pierre Francastel: Malířství a společnost. Výtvarný prostor od renesance ke kubismu; Jean Starobinski: Symboly rozumu. Proměny umění a revoluce (ptk) ... 243

- Pavel Semjonovič Gurevič: Kulturologija. Kurs lekcij; Albert Ivanovič Kravčenko: Kulturologija (MP) ... 244

- Vladimír Just: Slovník floskulí. Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy (mp) ... 246

- Patrick Sériot: Struktura a celek. Intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě (pet) ... 247

- Miroslav Marcelli, Miroslav Petříček: Dublety (mp) ... 249

- Dagmara Jaszewska: Nasza nedojzrała kultura: Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem (mp) ... 250

- Jaroslav Kříž: Postavy a světy v klasických dílech moderní prózy (pet) ... 250

- Vladimír Zuska: Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny (mp) ... 251

- Tomek Kitliński: Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristewej (sek) ... 252

- Mario Perniola: Estetika 20. století (mpet) ... 253

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz