> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 1/2008

Záznam přidán/aktualizován: 18. listopad 2008 v 11.25 hod.

OBSAH

ÚVODNÍK

Zrychlení inflace bude dočasné (Zdeněk Tůma)

SPEKTRUM

FOKUS: NEJBOHATŠÍ LIDÉ PLANETY

Seznam nejbohatších lidí roste (Karel Machala) Nejbohatší osobnosti světa... a CR

ROZHOVOR

Jan Sadil: Veleúspěšný rok hypoték vystřídá mírnější růst

SVĚTOVÉ FINANCE

Umění jako investiční alternativa (Marina Votrubová) Domácnosti ve střední a východní Evropě bohatnou Boj proti praní špinavých peněz sílí

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Anketa: Finanční sektor čeká náročný rok Jaké jsou zkušenosti a postoj Cechů k půjčkám? (Jan Klouček) Otakara Schlossberger: Je třeba rozšířit kompetence arbitra Trendy a budoucnost přímého bankovnictví (Jakub Maxa) Platební karty ve střední a východní Evropě (Pavel Juřík)

PŘÍLOHA: ELEKTRONICKÁ SPRÁVA DAT A DOKUMENTŮ

Co znamená Enterprise Content Management? (Pavel Váňa) Továrna na hypotéky (František Maun, Martin Hladík) Podpora hypotečního procesu nástroji Business Process Management firmy Documentum

POJIŠŤOVNICTVÍ

Quo vadis výkaznictví pojišťoven (Martin Mančík)

LEGISLATIVA

Nad novým slovenským zákonem o zavedení eura (Michal Tomášek)

Dopady reformy veřejných financí na daňovou uznatelnost finančních nákladů

(Jana Antošová)

NA ZÁVĚR

Nové knihy

Investiční příležitosti ve světě omezených zdrojů

FOTO NA TITULNÍ STRANÉ: ARCHIV

CONTENTS

EDITORIAL

Increase in Inflation Will Be Temporary

FOCUS: THE RICHEST PEOPLE ON THE PLANET

INTERVIEW

Jan Sadil: The Extremely Successful Year of Mortgages Will Be Replaced by Slower Growth

WORLD FINANCE

Art as an Investment Alternative

Households in Central and Eastern Europe Are Growing Rich

Money Laundering Is Strengthening

COMMERCIAL BANKING

Survey: Financial Sector Is Facing a Demanding Year

The Czechs and their Experience and Attitude towards Loans

Otakar Schlossberger: Arbiter's Powers Should Be Extended

The Future and Trends of Direct Banking

Payment Cards in Central and Eastern Europe

ANNEX: ELECTRONIC DATA AND DOCUMENT MANAGEMENT

INSURANCE

Quo Vadis Insurance Companies' Reporting

LEGISLATION

The New Slovak Act on the Introduction of the Euro

Impacts of the Public Finance Reform on Tax Recognition of Financial Costs

CONCLUSION

New Books

Investment Opportunities in the World of Limited Resources

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz