> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/2003

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 09.51 hod.

OBSAH

Editorial (Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

STATI

- Karel Müller: Koncept občanské společnosti: pokus o komplementární přístup.

Tocquevillovské dědictví a giddensovká perspektiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Petr Matějů, Jana Straková: Role rodiny a školy v reprodukci vzdělanostních

nerovností. Sociologický pohled na úlohu víceletých gymnázií

ve světle výzkumu PISA 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

- Karel Maier: Sídliště: problém a multikriteriální analýza jako součást přípravy

k jeho řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

SOUDOBÁ SVĚTOVÁ SOCIOLOGIE

- Radka Radimská: Individuum a rodina: teorie soukromého života

podle Françoise de Singlyho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

- Hynek Jeřábek: Měření názorového vůdcovství v českých sociologických výzkumech.

PS-škála jako nástroj pro zjišťování názorového vůdcovství . . . . . . . . . . . . . . . . 687

MEDAILON

- Robert King Merton 1910–2003 (Jiří Musil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707

- Gennadij Semjonovič Batygin 1951–2003 (Miloslav Petrusek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712

RECENZE

- Jiří Šubrt: Čas a společnost (K otázce temporalizované sociologie)

(Miloslav Petrusek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717

- Pavel Barša (ed.): Politika rodu a sexuální identity (Ivan Vodochodský) . . . . . . . . . . . 719

- Noreena Heertz: The Silent Takeover. Global Capitalism and the Death

of Democracy (Zdeněk R. Nešpor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722

- Gerald Delanty: Social Theory in a Changing World: Conceptions of Modernity

(Jan Balon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725

- Jerzy Szacki: Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe (Jan Sedláček) . . . . . . . . . 728

- Piotr Sztompka: Socjologia: Analiza społeczeństwa (Miloslav Petrusek) . . . . . . . . . . . 731

- Barbara Szacka: Wprowadzenie do socjologii (Miloslav Petrusek) . . . . . . . . . . . . . . . . 734

- Historická demografie 26 (Dana Hamplová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736

- Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol.: Úvod do studia politické vědy (Vít Hloušek) . . 737

ZPRÁVY A INFORMACE

- Světový kongres Mezinárodní asociace pro politické vědy

(Zdenka Mansfeldová, Petra Rakušanová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741

- Doktorský výzkumný kurs Gender Equality and Men’s Practices in European

- Welfare Regimes, Jurmala, Lotyšsko (Radka Radimská) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743

- Produkování lokálního řádu (Jiří Nekvapil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745

- 56. výroční konference asociace WAPOR poprvé v České republice

(Hynek Jeřábek, Eva Veisová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748

ANOTACE

- Wladysław Adamski, Pavel Machonin, Wolfgang Zapf (eds.): Structural Change

and Modernization in Post-Socialist Societies (red.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751

- Bernd Estel: Nation und nationale Identität. Versuch einer Rekonstruktion (ms) . . . . . 751

- Jiří Blažek, David Uhlíř: Teorie regionálního rozvoje.

Nástin, kritika, klasifikace (ms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz