> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/2003

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 10.10 hod.

CONTENTS

- Editorial (Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

GENDER

- Alena Křížková: Kariérní vzorce žen v managementu. Strategie žen v rámci genderového režimu

organizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

- Kateřina Nedbálková: Má vězení střední rod? aneb Maskulinita a femininita ve vězeňských

subkulturách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Klára Vlachová: Dynamika pozitivní a negativní stranické identifikace v České

republice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

- Blanka Řeháková: Vzorce přátelství v české společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . .509

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Tomáš Kostelecký, Daniel Čermák: Výběrová šetření a analýza agregátních dat

– diskuse na téma použitelnosti různých přístupů v komparativních analýzách politického

chování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

RECENZNÍ STAŤ

- Stein Ringen: Evropa na pokraji úpadku: kam až může vést populační krize . . . . . . . . .551

DOKUMENT

- Miloslav Petrusek: Jaroslav Kapr (*5. prosince 1933 – † 6. března

2003) . . . . . . . . . .561

RECENZE

- Zdeňka Mansfeldová a Milan Tuček (eds.): Současná česká společnost (Jiří Musil) . . . 570

Ladislav Rabušic: Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě (Zdeněk

Pavlík) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

- Karel Müller: Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna (Jiří Šubrt) . . . . .578

- Martin Hampl a kol.: Regionální vývoj: Specifika české transformace, evropská integrace a

obecná teorie (Tomáš Kostelecký) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580

- Pavel Barša: Panství člověka a touha ženy (Feminismus mezi psychoanalýzou

a poststrukturalismem) (Josef Fulka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .583

- Ladislav Holý: Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická

transformace společnosti (Petr Skalník) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585

- Božena Buchtová: Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální fenomén (Aleš

Sekot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .588

ZPRÁVY A INFORMACE

- Konsolidace vládnutí a podnikání v ČR a v Evropské unii

(Jiří Kabele, Lubomír Mlčoch). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591

- Zasedání CESSDA v Praze a integrace datových služeb (Jindřich Krejčí). . . . . . . . . . .592

- Seminář „Prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů“ (Miloš Večeřa) . . . 595

- Střední vrstvy v českých zemích od 18. století do současnosti (Lucie Procházková). . . . .597

- Reprodukční zdraví a sexuální život z genderové perspektivy (Hana Hašková) . . . . . . . .599

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz