> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/2003

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 10.13 hod.

OBSAH

Úvodem k monotematickému číslu Soudobé město v měnící se společnosti

(Michal Illner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

STATI

- Jiří Musil: Proměny urbánní sociologie ve Spojených státech a Evropě 1950–2000 . . . 137

- Annett Steinführerová: Sociálně prostorové struktury mezi setrvalostí a změnou.

- Historický a současný pohled na Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

- Zdeněk Uherek: Cizinecké komunity a městský prostor v České republice . . . . . . . . . . 193

- Luděk Sýkora: Suburbanizace a její společenské důsledky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

- Martin Ouředníček: Suburbanizace Prahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

- Jiří Novobilský: Postkomunistická města v krajině kyberprostoru . . . . . . . . . . . . . . . . 255

MEDAILON

- Jiří Musil pětasedmdesátník (Michal Illner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

RECENZE

- Ronan Paddison (ed.): Handbook of Urban Studies (Tomáš Kostelecký) . . . . . . . . . . . 273

- Pavla Horská, Eduard Maur, Jiří Musil: Zrod velkoměsta. Urbanizace

českých zemí a Evropa (Ludmila Fialová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

- Peter Demetz: Praha černá a zlatá. Výjevy ze života jednoho evropského města

(Jiří Musil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

- Paweł Swianiewicz (ed.): Public Perception of Local Governments

(Zdenka Vajdová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

ANOTACE

- Győrgy Enyedi (ed.): Social Change and Urban Restructuring in Central Europe

(Daniel Čermák) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

- Karel Schmeidler a kol.: Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě

(Daniel Čermák) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

- Dennis R. Judd and Susan S. Fainstein (eds.): The Tourist City (Jana Stachová) . . . . . 286

- Filipov II. Informatoria katedry sociologie. (Jana Stachová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

ZPRÁVY A INFORMACE

- Historický atlas měst České republiky – transdisciplinární projekt

k srovnávacím dějinám měst (Eva Semotanová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

- Výzkum pocitu bezpečí v českých městech (Kazimír Večerka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

- Seminář Urbanizace jako téma interdisciplinárního výzkumu (Zdenka Vajdová) . . . . . 292

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz