> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/2003

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 10.14 hod.

OBSAH

- Editorial (Marek Skovajsa) . . . . 3

- Zygmunt Bauman: Lidstvo na cestě k planetárnímu společenství . . . 5

STATI

- Miroslav Novák: Popper versus Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií

demokracie . . . 11

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Petr Mareš, Tomáš Sirovátka, Jiří Vyhlídal: Dlouhodobě nezaměstnaní

– životní situace a strategie . .. 37

- Dan Ryšavý: Sociální distance vůči Romům. Případ vysokoškolských studentů . . . 55

ESEJ

- Zdeněk R. Nešpor: Česká folková hudba 60.–80. let 20. století

v pohledu sociologie náboženství . . . 79

MEDAILON

- Markéta Sedláčková: Postmoderní proměny v životě i díle Zygmunta Baumana . . . 99

RECENZE

- Zygmunt Bauman: Modernity and the Holocaust (Petra Rakušanová) . ..105

- Marek Nohejl: Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze:

Pojednání o východiscích fenomenologické sociologie (Jiří Šubrt) . . . 106

- Jiřina van Leeuwen-Turnovcová, KarinWullenweber, Ursula Doleschal,

Franz Schindler: Gender-Forschung in der Slawistik (Jana Valdrová) . . . . 108

- Wladysław Adamski, Pavel Machonin a Wolfgang Zapf (eds.): Transformace

a modernizační výzvy: Česko, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko

(Zdeněk Suda) . . . 112

- Jan Jirák, Blanka Říchová: Politická komunikace a média (Ladislav Cabada) . . 114

- Witold Morawski: Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria

(Jan Sedláček) .. . 116

- Clifford Geertz: Interpretace kultur. Vybrané eseje (Josef Kandert) . .. 119

ZPRÁVY A INFORMACE

- XV. světový kongres International Sociological Association

(Karel Müller, Věra Majerová, Jiří Buriánek, Pavel Kuchař) . . .123

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz