> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/2002

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 10.18 hod.

OBSAH

- Úvodem k monotematickému číslu „Sociolingvistika a sociologie jazyka“ (Jiří Nekvapil) ... 405

STATI

- István Lanstyák: Maďarčina na Slovensku – štúdia z variačnej sociolingvistiky ... 409

- Jiří V. Neustupný: Sociolingvistika a jazykový management ... 429

- Ludmila Uhlířová: Jazyková poradna v měnící se komunikační situaci u nás ... 443

- Jiřina van Leeuwen-Turnovcová: Diglosní situace z hlediska genderu ... 457

- Jiří Nekvapil, Ivan Leudar: Sekvenční struktury v mediálních dialogických sítích ... 483

RECENZE

- Wilhelm von Humboldt: O rozmanitosti stavby l’udských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj l’udského rodu (Ivo T. Budil) ... 501

- Rajend Mesthrie, Joan Swann, Andrea Deumert, William L. Leap: Introducing Sociolinguistics (Jiří Zeman) ... 504

- Peter Auer: Sprachliche Interaktion: eine Einführung anhand von 22 Klassikern (Kamila Karhanová) ... 506

- Jana Hoffmannová, Olga Müllerová: Jak vedeme dialog s institucemi (Ivan Vodochodský) ... 511

- Paul L. Jalbert (ed.): Media Studies: Ethnomethodological Approaches (Jiří Nekvapil) ... 514

- Ulrich Ammon (Hrsg.): Sprachförderung: Schlüssel auswärtiger Kulturpolitik (Vít Dovalil) ... 517

- Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin: Možnosti zachování a revitalizace (Marián Sloboda) ... 521

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz