> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 2/2008

Záznam přidán/aktualizován: 18. listopad 2008 v 11.26 hod.

OBSAH

ÚVODNÍK

Stavební spoření: jistota a stabilita (André Léger)

SPEKTRUM

FOKUS: NÁKLADY A VÝNOSY PŔIJETl EURA V ČR

Výnosy a náklady brzkého a pozdějšího přijetí eura (Karel Machala)

Plnění kritérií v členských a kandidátských zemích EU

Anketa: Přípravy českých bank na budoucí zavedení eura

Mojmír Hampl: Euro a růst

Co si Češi myslí o zavedení eura jako společné evropské měny

ROZHOVOR

Lubor Zalman: Dirigent symfonie fúze

SPECIÁL: OHNIVÉ BANKY ZE STŘEDNÍ EVROPY

Aktiva bank regionu se do pěti let zdvojnásobí Region roste, vykazuje zisky a láká investory

MĚNA A REGULACE

Jak se rozhoduji o sazbách? (Mojmír Hampl)

CNB rozhodla o ukončení platnosti papírových dvacetikorun

Malé výročí velké události (Leopold Surga)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Český bankovní sektor vs. evropské banky (Petra Davidová, Eva Komárkova) Pay Pass přichází do ČR

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

K úspěchu vedou i malé, ale stabilní výnosy

LEGISLATIVA

IFRS 7: Finanční nástroje, zveřejňování a „nový pohled" (Robert Sárovec) Reforma finančních a pojišťovacích služeb v EU (Jana Sťovíčková, Adham Hafoudh)

TECHNOLOGIE

Anketa: IT ve finančních institucích

NA ZÁVĚR

Nové knihy

Studie o SEPA: čtyři scénáře zisků, nebo ztrát

FOTO NA TITULNÍ STRANÉ: ARCHIV

CONTENTS

EDITORIAL

Building Savings: Security and Stability

FOCUS: COST AND PROFITS OF EURO ADOPTION IN THE CZECH REPUBLIC

INTERVIEW

Lubor Žalman: Conductor of Symphony of Merger

SPECIAL: GLARING BANKS FROM CENTRAL EUROPE

CURRENCY AND REGULATION

My Decisions on Interest Rates

The CNB's Decision to Withdraw 20 Kč Banknotes

A Small Anniversary of Great Event

COMMERCIAL BANKING

The Czech Banking Sector vs. European Banks Pay Pass Comes to the Czech Republic

INVESTMENT BANKING

Small but Stable Profits Also Lead to Success

LEGISLATION

IFRS 7: Financial Instruments, Publication and a „New View" Reform of EU Financial and Insurance Services at EU Level

TECHNOLOGY

Survey: IT in Financial Institutions

NA ZÁVĚR

New Books

Study on SEPA: Four Profit or Loss Scenarios

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz