> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1-2/2002

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 10.20 hod.

OBSAH

- Editorial(M. Skovajsa) ... 4

POHLEDY NA ČESKOU SOCIOLOGII

- Miloslav Petrusek: Poučení ze zcela nekrizového vývoje české sociologie let 1989-2001 ... 7

- Jiří Musil: Zamyšlení nad soudobou českou sociologií ... 17

- Jan Keller: Deset témat pro českou sociologii ... 25

- Hynek Jeřábek: Sedm slabin české sociologie - osobní pohled jednoho sociologa ... 37

- Pavel Machonin: Je čas k zásadní diskusi ... 49

VÝVOJ SOCIOLOGICKÝCH OBORŮ

- Jiří Večerník: Výzkum společenské transformace a česká sociologie ... 55

- Jiří Přibáň: Sociologie práva: vývoj a trendy po roce 1989 ... 79

- Helena Hudečková, Michal Lošťák: O rurální sociologii ve výuce a výzkumu na České zemědělské univerzitě v Praze ... 89

- Peter Skalník: Politika sociální antropologie na české akademické scéně pro roce 1989: zpráva pozorujícího účastníka ... 101

- Dan Ryšavý: Cizí versus domorodý badatel. K metodologii jednoho projektu ... 117

- Jindřich Krejčí: Datové služby pro českou sociologii ... 125

STUDENTI PÍŠÍ

- Lenka Vohralíková: O čem psali a bádali čeští sociologové v devadesátých letech 20. století ... 139

KULATÝ STŮL

- Mladí sociologové o stavu soudobé české sociologie ... 153

PROFILY

- Profily sociologických pracovišť ... 169

ANOTACE

- 100 sociologických publikací 1990-2001 ... 223

- Výběr z publikací Sociologického ústavu AV ČR 1999-2001 ... 265

- Vybrané publikace Katedry sociologie FF UK Praha 1998-2001 ... 269

- Sociální studia FSS MU Brno 2000-2001 ... 270

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz