> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/2001

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 10.21 hod.

OBSAH

- Editorial (J. Stehlíková) ... 403-404

STATI

- Miroslav Novák: Aristotelova politická sociologie a moderní reprezentativní demokracie ... 405-423

- Tomáš Lebeda: Hlavní proměnné proporčních volebních systémů ... 425-448

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

- Ľuba Kráľová: Manželská rodina v západnej Európe a na východnom Slovensku ... 449-462

ESEJ

- Martina Pechová: Max Weber – myslitel a politik ... 463-471

- Viktor Meca: Pejorativní vnímání katastrofického zpravodajství ... 473-478

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Blanka Řeháková: Determinanty vztahu k ochraně životního prostředí ... 479-498

RECENZE

- Lubomír Mlčoch, Pavel Machonin, Milan Sojka: Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 (alternativní pohled) (J. Šubrt) ... 499-502

- András Bozóki (ed.): Intellectuals and Politics in Central Europe (I. Šrubař) ... 502-504

ZPRÁVY A INFORMACE

- Středoevropská konference Světové organizace pro výzkum veřejného mínění WAPOR, Varšava, 8.-11. 11. 2001 (H. Jeřábek) ... 505-506

- 11. září – mezinárodní komunikační on-line výzkum (H. Jeřábek) ... 506-508

- Zasedání Stálého výboru pro sociální vědy Evropské nadace pro vědu (ESF) (M. Illner) ... 508-508

- Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (L. Pištora) ... 509-510

- Spolupracovníci redakce – recenzenti statí za rok 2000 ... 511-511

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz