> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/2001

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 10.23 hod.

OBSAH

STATI

- Jiří Musil: Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů ... 275-296

- Lubomír Brokl, Zdenka Mansfeldová, Adéla Seidlová: Vztah poslanců českého parlamentu k voličům jako problém vertikální odpovědnosti ... 297-311

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

- Ivana Loučková: Směrem k integrovaným strategiím nejen ve výzkumu v sociální práci ... 313-328

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

- Jiří Večerník: Sociální zprávy v České republice po roce 1989 ... 329-341

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Joseph Hraba, Rehan Mullick, Frederick O. Lorenz, Jiří Večerník: Postoje české populace k reformám a transformaci z hlediska věku ... 343-358

- Adéla Seidlová: Výzkum poslanců a senátorů Parlamentu ČR ... 359-368

RECENZE

- Jiří Večerník, Petr Matějů: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1999 (I. Šrubař) ... 369-371

- Jadwiga Šanderová: Sociální stratifikace. Problém, vybrané teorie, výzkum; Ján Sopóci, Bohumil Búzik: Teórie sociálnej stratifikácie a mobility (P. Machonin) ... 371-374

- Anna Pollert: Transformation at Work in the New Market Economies of Central Eastern Europe (L. Gatnar) ... 375-376

- Miloslav Lapka, Miroslav Gottlieb: Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků (V. Majerová) ... 376-379

- Erving Goffman: Všichni hrajeme divadlo (J. Bystřický) ... 379-381

- Zygmunt Bauman: Globalizace. Důsledky pro člověka (N. Jandová) ... 381-385

- Jan Keller: Vzestup a pád středních vrstev (J. Šanderová) ... 385-388

- Katharina Müller: The Political Economy of Pension Reform in Central-Eastern Europe (J. Večerník) ... 388-390

ZPRÁVY A INFORMACE

- Transformace a modernizace po Japonsku aneb čeští sociologové v Říši vycházejícího slunce (P. Machonin) ... 391-395

- Etnometodologická konference v Manchesteru (J. Nekvapil) ... 395-396

- O sociologii v Polsku a Československu před rokem 1968 (J. Sedláček) ... 396-398

- Seminář “Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR” (P. Rakušanová) ... 398-399

- 1st General Conference ECPR 2001 (Z. Mansfeldová) ... 399-400

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz