> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/2001

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 10.24 hod.

OBSAH

- Slovo vydavatele (M. Čermáková) ... 147-148

STATI

- Ilja Šrubař: Longue durée, cyklicita a sociální transformace ... 149-159

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- František Zich: Problémy vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici ... 161-181

- Jana Valdrová: K stereotypům a klišé v medializaci ženství ... 183-205

- Jiří Černý: Na prahu nové mentality – výzkum mezi budoucími českými symbolickými analytiky ... 207-223

- Tomáš Katrňák: Strukturální příčiny poklesu sňatečnosti a nárůstu svobodných v České republice v průběhu devadesátých let ... 225-239

PORTRÉT

- Jiří Šubrt: Dramaturgický přístup Ervinga Goffmana ... 241-249

RECENZE

- Mihailo V. Popovič: Teorija i empirija. Sociološko istraživanje društvenich klasa i slojeva; Milosav Janičijevič, Silvano Bolčič et al: Novi pravci promena društvene strukture Jugoslavije (P. Machonin) ... 251-252

- Jean-Pierre Bardet et Jacques Dupâquier (ed.): Histoire des populations de l’Europe III. Les temps incertains 1914-1998 (P. Horská) ... 253-255

- Peter L. Berger, Thomas Luckmann: Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění (J. Grygar) ... 255-258

- Jaroslaw Kilias: Narodowość jako problem naukowy (Naród w socjologii czeskiej okresu miedzywojennego)

[Nationality As the Scientific Problem (Nation in the Czech Sociology in the Inter-War Period)] (M. Petrusek) ... 258-261

- Pavel Barša: Politická teorie multikulturalismu (M. Hrubec) ... 261-263

ZPRÁVY A INFORMACE

- Informace o činnosti Masarykovy české sociologické společnosti (-mp-) ... 265-265

- Jaroslav Krejčí pětaosmdesátníkem (-pm-) ... 266-266

- Sympozium “Strukturální změny v postsocialistické střední Evropě a aktuální výzvy modernizace” (P. Machonin, L. Gatnar) ... 266-267

- Konference “Ženy v Akademii” (A. Křížková, M. Čermáková, I. Lekešová) ... 267-268

- Seminář “Poslanci, senátoři a vstup České republiky do Evropské unie” (P. Rakušanová) ... 269-270

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz