> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/2001

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 10.29 hod.

OBSAH

- Úvodem k monotematickému číslu (J. Buriánek) ... 4

STATI

- Klaus Sessar: Společnost v období transformace a strach z kriminality ... 7-22

- Alena Marešová, Miroslav Scheinost: Trendy kriminality v ČR z pohledu roku 2000 ... 23-41

- Jiří Buriánek: Bezpečnostní rizika a jejich percepce českou veřejností ... 43-64

- Pavol Frič: Korupce – deviantní chování nebo sociální dezorganizace? ... 65-72

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

- Zdeněk Karabec: K problematice trestání a trestů ... 73-87

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Kazimír Večerka, Jakub Holas, Markéta Štěchová, Simona Diblíková: Kriminologické charakteristiky dětí s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou ... 89-102

- Simona Vymětalová: Domácí násilí: přirozený jev? ... 103-121

STUDENTI PÍŠÍ

- Radka Radimská, Jiří Vinopal: Ověření indikátorů užívaných ve výzkumech názorů na kriminalitu ... 123-133

- Za Jarmilou Premusovou (M. Illner) ... 135-135

ZPRÁVY A INFORMACE

- Zpráva o činnosti Masarykovy české sociologické společnosti za rok 2000 (J. Musil) ... 137-138

- Seminář na počest profesora Zdeňka Sudy (J. Musil) ... 138-139

- 40 let Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (M. Scheinost) ... 139-140

- Česko-francouzský dialog o dějinách evropské rodiny (D. Hamplová, P. Horská) ... 140-141

- Elektronické informační zdroje (N. Jandová) ... 141-143

- Projekt EuReporting a evropský systém sociálního zpravodajství (J. Krejčí) ... 143-144

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz