> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1989

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 10.35 hod.

OBSAH

ČLÁNKY A STUDIE

70 let československé státní statistiky 1919—1989.........1

Jaroslav Podzimek: Významná data naší demografické statistiky.....4

XIX. demografická konference ČSDS na téma „Příprava sčítání lidu, domů a bytů

1990\"....................8

Hedvika Hamerská: K problematice vzájemného vztahu základních sídelních jednotek a sídel..................17

Ludvík Kopačka: K vývoji ekonomické aktivity obyvatelstva ČSSR v období 1961—1980...................25

Vladimír Srb, Boris Váňo: Úmrtnost obyvatelstva podle rodinného stavu 1950—1980...37

RECENZE

Vladimír Srb: Počátky slovenského osídlení našich zemí.......42

Ivan Kuchár: Práce jako objekt demografického zkoumání.......44

Nina Orlovová: Nové pohledy na populační politiku v SSSR......46

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — K přípravě koncepce státní politiky ve prospěch rodin — VIII. světový kongres lékařského práva v Praze — Seminář Rodina a bydlení — Rodina a stárnutí — Seminář o výchově dětí a mládeže k manželství a rodičovství — Vývojové trendy a souvislosti současného stavu náhradní rodinné péče — Postgraduální statistický kurs OSN „Sběr a zpracování statistických dat\" — Mezinárodní konference k projektu Evropského střediska OSN pro výuku a výzkum v socální oblasti (EUROSOCIAL) „Dětství jako sociální jev\" — 40 let Světové zdravotnické organizace — Hrozba pesticidu v potravinách...48

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1982—1988 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1983 až 1988 (v %) — Pracující důchodci v ČSSR — Základní školy podle vyučovacího jazyka v ČSSR — K historii romského etnika v Československu — Demografické údaje ve statistické ročence SSSR — Nejmenší země světa — Čínská populace stárne............62

BIBLIOGRAFIE ........ 84

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz