> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1989

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 10.38 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Pavel Čtrnáct: Příprava sčítání lidu, domů a bytů 1990........97

Jiří Anděl: Hledání souvislostí mezi kvalitou životního prostředí a vybranými demografickými charakteristikami.............105

Jiří Polách: Regionální rozdíly ztracených let potenciálního života v ČSSR v období 1980—1983 u mužů a žen produktivního věku.........117

Dagmar Dzúrová: Typologie okresů ČSR podle příčin úmrtí.......128

Pavla Horská: K historickému modelu středoevropské rodiny......137

RECENZE

Vladimír Srb: Tři publikace k 70. výročí vzniku Československa.....144

Tomáš Kučera: Modelování vzniku a rozpadu domácností.......146

Eliška Rendlová: O rozvodu a dětech............148

Ivan Kuchár: Příspěvky k demografické teorii..........149

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Páté Severomoravské demografické kolokvium — Mezinárodní letní škola demografie a demogeografie — Čtyřicet let Slezského ústavu ČSAV v Opavě — Československo-francouzská demografická sympozia — VIII. mezinárodní demografický seminář Humboldtovy univerzity v Berlíně — Migrace a sociálně ekonomický rozvoj — Mezinárodní demografická konference „Sňatek a rozvod; sociální důsledky\" — Evropská společnost pro populační ekonomiku — Milan Kučera šedesátiletý.........153

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1983—1988 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1983—1988 {v %) — Průměrný věk obyvatelstva ČSSR — Nízká reprodukce obyvatelstva České národnosti — Současná populační situace Kanady — Populační vývoj v zemích EHS — Náhradní výchova dětí-pěstounská péče — První rok Klíče - seznamování invalidů — Zeměpis AIDS.....165

BIBLIOGRAFIE.................185

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz