> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1989

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 10.43 hod.

Články a studie

Pavel Čtrnáct: Zpracování a publikace výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1990...193

Jitka Tutterovó, Jitka Rychtaříková: Vývojové trendy rozvodovosti po roce 1950

v ÖSR a SSR v kontextu legislativních změn..........200

Augustin Syrovátka, Felix Koschin: Stáří matky a stav novorozence a kojence...220

Jiří Pecka: Příspěvek k problematice výpočtu československých úmrtnostních tabulek ....................229

Květa Kalibová: Charakteristika úmrtnostních poměrů romské populace v ČSSR...239

RECENZE

Zdeněk Pavlík: Sociální lékařství a demografie..........251

Eliška Rendlová: Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika...252

Alois Andrle, Vladimír Srb: Atlas obyvatelstva ČSSR (1987)......253

Pavel Vereš: Obyvatelstvo SSSR v roce 1987..........255

Jaroslav Kraus: Populační trendy a politika ve světě v roce 1987.....256

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Seminář o rodině — První seminář

geografie vzdělání obyvatelstva v ČSSR — Mezinárodní demografická konference

„Budoucí změny věkové struktury\" — Velká francouzská revoluce a demografie —

K šedesátinám prof. ing. Lubomíra Cyhelského, DrSc.........258

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v ČSSR v letech 1983—1989 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1984—1989 — Věkové složení obyvatelstva ČSSR v roce 1988 — Projekce domácností do roku 2010 — První písemné kontakty účastníků seznamovacího systému Klíč.................264

LEGISLATIVA

Systém společenské péče o rodiny s dětmi v právních předpisech — 1. část...274

BIBLIOGRAFIE................278

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz