> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1989

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 11.03 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Milan Aleš: Populační vývoj v ČSSR v roce 1988.........289

Libor Stloukal: Vývoj potratovosti v ČSR mezi lety 1980 a 1987.....299

Květa Kalibová: Zdravotní situace starých osob v Československu....314

Blanka Dybová: Stárnutí populace a důchodové zabezpečení.....323

Július Lipták: Zdroje pracovných sil v ČSR a ich využitie......330

DISKUSE

Marek Kupiszewski: Využití Rogersova projekčního modelu při studiu změn rozmístění a struktury obyvatelstva v Polsku..........339

RECENZE

Zdeněk Pavlík: Nechtěné děti..............347

Olga Vidláková: Vztah lidí ke krajině a jeho proměny v čase......348

Nina Orlovová: Sociální aspekty vědeckotechnického pokroku.....349

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Zo Slovenskej demografickej a štatistickej spoločnosti SAV, pobočky v Nitre — Populační vývoj v roce 1988 ve Francii — Nové iniciativy pro rozvoj lidských sídel ve světě — Světová strategie bydlení do roku 2000 — Ženy a zaměstnání — Vývoj plodnosti žen v Asii a v Africe — Populační změny a jejich důsledky pro místní správu — Úmrtnost dětí do pěti let věku v letech 1950—2025 — Odešel profesor Hynie — Edward Rosset [1897—1989]...................351

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v ČSSR v letech 1983—1989 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1984—1989 — Pohyb obyvatelstva podle krajů a okresů v roce 1988 — Nemanželská porodnost podle okresů v letech 1961—1988 — Rozšíření AIDS v ČSSR — Přirozená měna v ČSR v posledním desetiletí — Hlavní ukazatele demografického vývoje ve vyspělých zemích — Úmrtnost na ischemickou chorobu srdeční v ekonomicky vyspělých zemích...........362

LEGISLATIVA

Systém společenské péče o rodiny s dětmi v právních předpisech — 2. část...379

BIBLIOGRAFIE.................382

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz