> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 5/2008

Záznam přidán/aktualizován: 22. říjen 2008 v 08.30 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Jiří Hlaváček, Michal Hlaváček: Corporate Social Responsibility (CSR): proklamace nebo ekonomická nutnost? {Corporate Social Responsibility (CSR); Only a Proclamation or

economic necessity?)........................................579

Michal Pazour: Stanoveni náchylnosti ekonomiky k nadměrným tlakům na měnový kurs

(Identifying Vulnerabilities in Economy to Extensive Pressures on the Exchange Rate).....598

Michal Tvrdoň: Institucionální aspekty fungování trhu práce (Institutional Aspects of Labour

Market)................................................621

Pavel Chalupníček: Altruismus a sociální podnikatelství - příspěvek k teorii netržních organizací {Altruism and Social Enterpreneurship - Towards a Theory of Non-market

Organizations)............................................643

Jan Vlachy: K daňové uznatelnosti nákladů z úvěrů; Analýza pomoci opčního modelu (Investigating a Thin-capitalization Rule: An Option Based Analysis)...............656

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Tomáš Otáhaľ. Teorie podnikatelského objevováni (Theory of Entrepreneurial Discovery) . . . 669 Bořek Vašíček: Prostorová ekonomie a prostorové externality: přehled teorie a empirické evidence (Spatial Economics and Spatial Externalities: a Survey of Theory and Empirics). . . . 684

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Božena Plchová: Konjunkturální situace v mezinárodním obchodě a v Evropě (Boom in the

World and Czech Economy).....................................709

Václav Žďárek: Řízeni obchodních bank: vybrané kapitoly (A Commercial Bank Management: Selected Chapters).........................................715

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz