> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1990

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 11.15 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

V nové době do 32. ročníku Demografie............1

XX. demografická konference ČSDS „Příčiny a následky reprodukčních ztrát a

možností jejich prevence\"............2

Jiří Večerník: Příjmy a spotřeba v „třetím věku\": analýza a komparace některých aspektů..................17

Eva Gbelcová, Jitka Koncerová, Ivo Možný: Matky dětí narozených mimo manželství v Brně v roce 1986................27

Tomáš Novák: Proč se výchova k manželství a rodičovství nedaří?....33

Eliška Čáňová: Sezónní pohyb narození v předstatistickém období.....41

RECENZE

Pavel Vereš: Mladá manželství po pěti letech..........45

Eliška Čáňová: Práce antropologů a historická demografie.......46

Vladimír Wynnyczuk: Sociální pediatrie............47

Vladimír Šerý: Vliv demografie na rozvoj zemí třetího světa......48

Vladimír Srb: Dějiny populačního myšlení a populačních teorií.....50

Juraj Kvetko: Súbor programov OSN pre meranie mortality......52

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Mezinárodní populační konference Praha 1989 — Evropská regionální konference MASZ — Právo a životní prostředí — Šesté Severomoravské demografické kolokvium — 21. mezinárodní demografický kongres Dillí — Konvence o právech dítěte — Zasedání Komise OSN pro lidská sídla — Současná demografická situace Francie — Klima—životní prostředí—obyvatelstvo — 35 let činnosti Terplanu — Jaromír Korčák (1895—1989)...54

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v ČSSR v letech 1983—1989 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1984—1989 — Přirozená reprodukce a dosažený stupeň vzdělání žen — Městské obyvatelstvo Československa podle čtyř klasifikací — Stahování v okrese Praha-východ — Bytová výstavba v Evropě v osmdesátých letech — Plánované rodičovství v zemích islámu.............69

BIBLIOGRAFIE................90

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz