> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1991

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 11.26 hod.

obsah

Články a Studie

XXI. demografická konference ČSDS

„Současna demografická situace Československa\"........97

Jiří Kučera: Populační šum teratogeneze v českých zemích v letech 1961—1988...132

DISKUSE

Pavel Vereš: K otázce národnostní politiky v ČSFR.........147

Vladimír Srb: Ještě k národnostní politice u nás .......148

Zdeněk Pavlík: K problematice československých národností......149

RECENZE

Květa Kalibová: Hierarchie reality a demografie.........151

Olga Vidláková: Čtyřicet let Spolkové republiky Německo.......152

Nina Orlovová: Zdraví pro další generace...........154

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Náboženské vyznání v obsahu sčítání lidu 1991 — Sobášnosť, rozvodovosť a rodina v súčasnom Československu — Sedmé Severomoravské demografické kolokvium — Konference o problematice sociálního vývoje a Jeho národnostních souvislostech v českých zemích — Amsterdamská deklarace 1989 — Založení Demografické společnosti v bývalé NDR — Městské obce v SRN — Staré a nové metody historické demografie — Slunce —přítel i nepřítel — Zdeněk Pavlík šedesátiletý — K životnímu jubileu Vladimíra Wynnyczuka — Alfred Sauvy (1898—1990) — Nová redakční rada DEMOGRAFIE...................156

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v ČSFR v letech 1984—1990, — Porodnost, úmrtnost a potra-tovost v letech 1985—1990 — Stěhování obyvatelstva v Československu a důvody migrace 1986—1988 — Bilance počtu obcí v Československu od roku 1970 — Smíšené česko-slovenské sňatky 1980—1989 — Postoje obyvatel ČSFR k otázkám souvisejícím se státoprávním uspořádáním — Demografický vývoj u našich sousedů: 4. NDR...... 171

BIBLIOGRAFIE..........190

Příloha: obsah 32. ročníku DEMOGRAFIE

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz