> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1991

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 11.31 hod.

Články a studie

Augustin Syrovátka, Jiří Vondráček, Jaroslava Skutilova: Trend změn živě narozených mimo manželství v České republice...........193

Dagmar Bartoňová: Vývoj plodnosti neprovdaných žen v Československu v 80. letech .....................200

Jaroslav Kraus: Příspěvek k regionální diferenciaci úmrtnosti......210

Miroslav Hiršl: Příjmy mladých domácností v Československu (1970—1988)...222

Petr Svobodný: Pražská lékařská fakulta a populační problematika ČSR ve 20.—40. letech....................230

RECENZE

Milan Aleš: Nový pohled na moderní rodinu..........238

Vladimír Srb: Populační teratologie ............238

Zdeněk Murdych: Zhoubné nádory na Slovensku.........240

Nina Orlovová: Kanadské rodiny ve světle sčítání lidu........241

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Koncepce rozvoje bydlení v Československu — Konference o osidlování Severní a jižní Ameriky — Mezinárodně o městském a územním výzkumu — Změny ve Východní Evropě v pohledu geografie — Informace o zahraničních seminářích a konferencích — K otázce lékařské etiky pří záchraně nedonosených dětí — Zdravotní program USA do roku 2000 — Hodnocení významu rodiny v Německu — Imigrace ve Francii — Obyvatelstvo SSSR v letech 1930—1945 — Sovětské ženy dnes — 10 miliónů potratů v SSSR? — Američtí vysokoškoláci a AIDS — Změna funkce IUD? — Kde žijí Kurdové? — Potraty a eugenika v nacionálna socialistickém Německu — Obyvatelstvo — přírodní zdroje — životní prostředí............243

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v ČSFR v letech 1985—1991 — Živě narození, zemřelí a potraty v letech 1986—1990 podle měsíců v absolutních číslech — Slovensko-maďarské sňatky a reprodukce slovensko-maďarských manželství 1985—1989 — Vliv sňatků a rozvodu v rodině na spokojenost starých lidí — Svět ideálů a reality čtrnáctileté mládeže na severu Čech — Poslední demografické, údaje o NDR — Zahraniční migrace v Nizozemí — Změny v úmrtnosti mužů v Evropě v 70. a 80. letech — Populační perspektivy členských zemí evropských společenství......261

BIBLIOGRAFIE........281

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz