> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1991

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 11.36 hod.

Články a studie

Jaroslav Kraus: Populační vývoj v Československu v roce 1990.....289

Alena Subrtová: Havlíček k problémom populace(ke 170. výročí narození K. H. Borovského).................300

Jaromír Bělácek: Hledání vysvětlujících faktorů rozvodovosti (regionální aplikace analýzy rozptylu)....................309

Zuzana Mikova: Vliv počtu dětí na celkový rozsah a strukturu práce rodiny

(francouzsko-česká komparace)..............317

RECENZE

Libor Stloukal: Polská monografie o demografické revoluci......327

Jiřina Kolorosová: Děti a jejich perspektivy..........329

Zdeněk Murdych: Atlas Afriky..............331

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Havárie atomové elektrárny v Černobylu a zdravotní stav naší populace — Druhá demografická revoluce? — Srovnanie vývoja romských a maďarských novorodencov v MR — Stoleté výročí. Statistické ročenky německých obcí — Tokijská deklarace o bydlení [1990] — Deklarace o politice obnovy a modernizaci lidských sídel — Spolehlivost antikoncepčních metod — Nové antikoncepční prostředky pro ženy......333

PŘEHLEDY

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 1991 — Pohyb obyvatelstva podle krajů a okresů v roce 1990 — předběžné výsledky [absolutní a relativní čísla, data za okresy)..................343

BIBLIOGRAFIE.................380

Příloha: Obsah 33. ročníku DEMOGRAFIE

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz