> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1993

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 13.35 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Jiřina Růžková: Do 35. ročníku časopisu DEMOGRAFIE.............1

XIII. demografická konference „Demografie českých zemí a Slovenska ve 20.století\" ...................2

Ladislav Strnad, Hana Skalská: epidemiologické aspekty zhoubných novotvarů

a jejich incidence v České republice..............................24

RECENZE

Felix Koschin: Historie statistiky (a trochu i demografie).....................................41

David Uhlíř: Teorie demografického chování...............42

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti - Jubilující společnost pro sociální bádání

- Svetový kongres PRO-LIFE v Bratislave - Organizace programu ACCESS Univerzity v Amsterdamu - Opětovný růst porodnosti v Čině - Zdeněk Boháč-šedesátiletý

- Šedesátpět let Jiřího Musila - Jaropolk Nikolajevič Guzevalyj (1921-91).................43

PŘEHLEDY

Územní rozložení religiozity v České a Slovenské republice - Vysoké školy v Slovenskej republike v Sk. roku 1991-92 - Mezinárodní srovnání struktury živé narozených a perinatalní úmrtnosti podle porodní hmotnosti.............................56

BIBLIOGRAFIE..................68

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz