> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1993

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 14.02 hod.

ČLÁNKY

L. Rabušic: Kde jsou meze délky lidského života?.............153

V. Srb, J. Růžková: Národnost a mateřský jazyk obyvatelstva podle sčítání lidu 1991...162

A. Šípek: Dysrafické vady centrálního nervového systému v ČR v období let 1960-1986 II...172

J. Pitlíková: Emigrace ze Sovětského svazu v posledních letech I.......182

RECENZE

N. Orlovová: Demografický vývoj a spotřeba.............. 190

O. Vidláková: Přírodní zdroje, životní prostředí a obyvatelstvo........191

A. Schlingová: Demografické procesy v bývalém SSSR..........193

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - MUDr. A. Syrovátka, CSc. se dožívá osmdesáti let - Doc. RNDr. Alois Andrle, CSc.-šedesátiletý Ing. Václav Dolejší (1908-1993)

— Seminář k otázkám migrace a trhu práce - Mládež v procesu transformace společnosti

— Péče o rodinu v USA a ve vyspělých zemích západní Evropy — Německé obce v zrcadle statistiky - Obyvatelstvo, životní prostředí a turismus — Epidemie znásilňování Žen v USA

— Nová mužská antikoncepce...................194

PŘEHLEDY

Vysokoškolští studenti v ČR - Poslední jugoslávské sčítání lidu k 31. březnu 1990 - Rodinné poměry obyvatelstva v mezinárodním přehledu — Obyvatelstvo světa podle OSN 203

BIBLIOGRAFIE......................220

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz