> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1993

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 14.10 hod.

Články

Milan Aleš: Populační vývoj v ČSFR v roce 1992 ..........225

Miroslava Mašková: Demografické aspekty stárnutí obyvatelstva České republiky...236

Ladislav Rabušic: O úmrtnosti v České republice.........247

Jana Pitlíková: Emigrace ze Sovětského svazu v posledních letech II.....263

RECENZE

Vladimír Srb: Život a dílo JUDr. Františka Fajfra............271

Nina Orlovová: Francouzské domácnosti a rodiny ve světle sčítání lidu.....272

Eliška Střelská: Změny americké rodiny.............273

ZPRÁVY

Z české demografické společnosti - PhDr. Jaroslav Podzimek šedesátiletý - Zdravko Todorov Sugarev (1909—1993) - Zpracování a publikování výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1991 — 4. Mezinárodní letní škola demografie a geodemografie — Konference „Projekt zdravých měst\" v Kodani 1992 — Hnědí versus černí v Americe - Novinky v kontracepci.......................274

PŘEHLEDY

Rómové v Československu podle sčítání lidu 1991 — Vrozené vady v České republice

v roce 1992 — Časové rozložení porodů během dne v Praze.........282

BIBLIOGRAFIE.......................295

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz